360 / EN
360 / CS

Písmeno: Písmeno EN: Štítky:

Takto se označuje zážitek či technologie, která umožňuje divákovi rozhlížet se kolem sebe ve virtuálním prostředí. Jedná se buď o předtočené podklady speciální 360 kamerou, případně o 3D modely, které se v reálném čase renderují podle polohy 3D brýlí či mobilního zařízení.

3D stereoscopic / EN
3D stereoskopie / CS

Písmeno: Písmeno EN: Štítky:

Metoda jak vytvořit animaci či obraz o stejném obsahu pro každé oko zvlášť. Obrazy jsou od sebe posunuty v horizontálním směru ideálně o vzdálenost rovnající se vzdálenosti jednoho oka od druhého. Při použití aktivních či pasivních 3D brýlí se nám obraz jeví jako třírozměrný.

blocking / EN
blocking / CS

Písmeno: Písmeno EN: Štítky:

První, základní fáze 3D animace, která následuje po layoutu. Jedná se o poskládané klíčové snímky (keyframes), mezi kterými ještě není propracovaná a dokončená animace.

blue print / EN
blue print / CS

Písmeno: Písmeno EN: Štítky:

Charakter nebo objekt nakreslený z několika úhlů tak, aby podle tohoto podkladu mohl modeler převést charakter či objekt do 3D prostoru (sculpting). Obdoba model sheet , který se používá ve 2D animaci.

expression sheet / EN
expression sheet / CS

Písmeno: Písmeno EN: Štítky:

Rozkreslené výrazy charakterů, které je velice důležité je mít nejen pro definování samotného charakteru, ale také ve 3D pro vytvoření správného rigu. Ten následně modelu umožní během animace všechny tyto výrazy zvládnout.

FK (Forward Kinematics) / EN
FK (Forward Kinematics) / CS

Písmeno: Písmeno EN: Štítky: ,

Forward kinematics je funkce, pomocí které se animují 3D postavy či ploškové loutky, které mají hiearchii jednotlivých částí. Spočívá v tom, že animováním nadřazené části (parent) pohybujeme zárověň částmi podřazenými (child) jako jedním celkem. Např. pohnutím ramene loutky se nám hýbne zbytek ruky.

grooming / EN
grooming / CS

Písmeno: Písmeno EN: Štítky:

Pojem, který se používá ve 3D prostředí pro generování a aplikaci chlupů a vlasů na charakter a jejich vizuální úpravu.

IK (Inverse Kinematics) / EN
IK (Inverzní kinematika) / CS

Písmeno: Písmeno EN: Štítky: ,

Funkce, pomocí které se animují 3D postavy či ploškové loutky, které mají hiearchii jednotlivých částí. Animováním nadřazené části (parent) pohybujeme zároveň částmi podřazenými (child), které nadřazenou část následují přirozeným pohybem. Např. pohyb ramene vyvolá pohyb ruky přibližně tak, jak by se odehrál v reálném světě.

bones / EN
kosti / CS

Písmeno: Písmeno EN: Štítky:

Nástroj, který najdeme v různých 2D a 3D animačních programech a který nám umožňuje vytvořit postavě vnitřní kostru. Pak můžeme pohybovat končetinami a různými částmi těla. V podstatě simuluje drátěnou kostru, která se používá ve stop motion animaci. Viz. též rigging

pipeline / EN
pipeline / CS

Písmeno: Písmeno EN: Štítky: ,

Postup výroby s ohledem na použitý software, kombinaci jednotlivých aplikací a předávání dat mezi nimi. Definovat pipeline je součástí fáze výroby (production) animovaného filmu.

rigger / EN
rigger / CS

Písmeno: Písmeno EN: Štítky:

Člověk, který je zodpovědný za výrobu kostry 3D modelu charakteru, ale i všech neživých objektů, které se mají hýbat. U charakteru musí všechny klouby a svaly modelu správně fungovat, aby mohli animátoři bez problému animovat. Rigger úzce spolupracuje s modelářem, aby si vždy ujasnil, že design modelu umožňuje daný pohyb.

rigging / EN
rigování / CS

Písmeno: Písmeno EN: Štítky:

Proces, pomocí kterého v 3D prostředí připravíme objekt či loutku k animaci. Rigování zahrnuje tvorbu kostí, hiearchií, clamps, weight maps a sliderů.

sculpting / EN
sculpting / CS

Písmeno: Písmeno EN: Štítky:

Modelování objektu ve speciálním 3D software, ve kterém je možné poměrně snadno dělat úpravy proporcí. Používá se při převádění 2D návrhu do 3D prostoru jako první krok před následným finalizováním objektu a jeho příprave pro animaci.

Přejít nahoru