panel / EN
panel / CS

Písmeno: Písmeno EN:

Panel ve storyboardu reprezentuje jeden snímek ze záběru. Záběr může být složen z několika panelů.

pipeline / EN
pipeline / CS

Písmeno: Písmeno EN: Štítky: ,

Postup výroby s ohledem na použitý software, kombinaci jednotlivých aplikací a předávání dat mezi nimi. Definovat pipeline je součástí fáze výroby (production) animovaného filmu.

pivot / EN
pivot / CS

Písmeno: Písmeno EN:

Bod, kolem kterého obraz (kresbu či animační element) otáčíme či zvětšujeme. Jeho umístění se dá měnit.

cut-out animation / EN
plošková animace / CS

Písmeno: Písmeno EN: Štítky:

Animace, ve které se objekt či postava, složená z několika kousků (plošek), animuje snímek po snímku. Může být jak tradiční papírková nebo digitální (digital cut-out), tvořená v počítači.

post-produkce / EN
post-produkce / CS

Písmeno: Písmeno EN: Štítky:

Post-produkce zahrnuje vše, co se stane s filmem od natočení/naanimovaní materiálu až po výsledný celek. Střih, zvuk, VFX, color grading, prostě všemožné další úpravy patří do fáze post-produkce.

producer / EN
producent / CS

Písmeno: Písmeno EN: Štítky:

Kreativní profese, která zodpovídá za umělecký, obchodní a celkově organizační průběh a výsledek projektu. I když dostává zadání od klienta, je zodpovědný za konečný výsledek a splnění cílů. Je to autorská profese. Měl by mít vliv na marketing, resp. na určení distribuční a marketingové strategie, případně mít možnost ovlivnit, aby marketing nebyl v rozporu s duchem projektu. Je hlavním recipientem cen pro producenty za projekt.

Podívejte se na krátké popisné video od Asociace producentů v audiovizi (APA).

Přejít nahoru