ASAF není uzavřeným klubem. Zajímá nás spolupráce s podobně smýšlejícími jedinci nebo subjekty, se kterými můžeme sdílet odpovědnost za lepší animační budoucnost. Pravidelně spolu komunikujeme, sdílíme novinky, zkušenosti i kontakty a vystupujeme v souladu s Etickým kodexem.

V průběhu roku se naši členové aktivně zapojují do řešení dílčích projektů a účastní se jednání s tuzemskými a evropskými institucemi, které podporují audiovizuální průmysl.

Díky blízké spolupráci s mezinárodní platformou CEE Animation máte jako člen lepší podmínky pro prezentaci na předních eventech – např. CEE Animation Forum, MIFA Annecy nebo MIPCOM.

Pokud máte zájem o členství, prosím kontaktujte Marka Touška (tousek@asaf.cz).