Vysoká škola

Animovaná tvorba na FU OU v Ostravě
Bakalářské studium animované tvorby, s přesahem do nových médií.

Animovaná a interaktivní tvorba FUD ZČU v Plzni
Bakalářské studium animovaného filmu klade důraz na zvládnutí klasických kategorií kreslené, ploškové a loutkové animace.

Animovaná tvorba na FMK UTB ve Zlíně
Katedra umožňuje studium bakalářského, magisterského a doktorského studia.

Ateliér filmové a televizní grafiky v Praze
Ateliér založil v 60. letech minulého století Adolf Hoffmeister a dlouhá léta vedl Miloslav Jágr.

Katedra animované tvorby na FAMU v Praze
Katedra zajišťuje výuku animovaného filmu v tříletém bakalářském a dvouletém magisterském studiu od roku 1990.

Vizuální efekty & Klasická animace FAMO v Písku
FAMO je soukromá výběrová vysoká umělecká škola s bakalářským a navazujícím magisterským studijním programem. Studium lze nasměrovat na VFX či SFX, 3D modelování, 3D animace či se vydat klasickou cestou animace (kreslená, loutková animace, malba na sklo či plošková a další druhy animace).

Vysoká škola kreativní komunikace
Soukromá škola s oborem Vizuální tvorba nabízí specializaci Animace a vizuální efekty. Obsah studia odpovídá aktuálním potřebám kreativního průmyslu v oblasti filmu a televize, 3D animace, digitální postprodukce, tvorby počítačových a on-line her a virtuální reality.

Vyšší odborná škola

Animovaná tvorba na SVOŠF v Písku
Animovaná tvorba je v Písku koncipována jako tříleté vyšší odborné studium, jehož absolventi získají odborné znalosti a titul DiS. První ročník je společný pro všechny obory, posluchači se seznamují s dějinami umění, hudby a filmu, s psychologií a především s technologií výroby audiovizuálního díla.

Interaktivní grafika na VOŠ Václava Hollara
Tříleté denní studium zakončené absolutoriem. Obor je spjatý s užitou a animační grafikou, studenti se naučí ovládat animační 2D a 3D programy.

Multimediální umělecká tvorba na VOŠG v Jihlavě
Tříletý vzdělávací program v denní formě studia se specializacemi na animovanou tvorbu, audiovizuální tvorbu a interaktivní multimediální tvorbu.

Střední škola

Animace a multimédia na SOŠ MPT s.r.o. v Praze
Vzdělávací obsah tvoří dvě základní složky: všeobecně vzdělávací a odborná.

Grafický design (Animovaná tvorba) na SSUŠ AVE ART Ostrava
Studenti se během studia seznamují s tvůrčí prací animátora a designéra, věnují se základním výtvarným a grafickým technikám a získávají znalosti z oblasti kreslené a loutkové animace, pochopí základy scenáristiky, střihové skladby porozumí základním principům animace a samotnému časování, naučí se zpracovat animaci v počítači.

Grafika a animace na SUŠ v Ostravě
Žáci během studia postupují od jednoduchých kompozičních a kresebných cvičení a dostávají se postupně ke konkrétním zadáním z oblasti reklamní grafiky. Osvojují si práci s kompozicí, barvou i písmem. Navrhují loga, letáky, plakáty, reklamní objekty, nebo komiks. Seznamují se se základy a zpracováním animace, které se věnují 3 až 4 hodiny týdně.

Grafický design se zaměřením na animaci na GAPE v Praze
Rozvoj výtvarných schopností na čtyřletém denním studiu, kde si studenti osvojí praktické dovednosti v oblasti animace, tvorby designu a počítačové grafiky.

Dálkové studium

Multimediální umělecká tvorba v Jihlavě
Tříletý vzdělávací program v dálkové formě studia se specializacemi na animovanou tvorbu, audiovizuální tvorbu a interaktivní multimediální tvorbu.

Placené kurzy

Aeroškola
Desetidenní kurz klasického animovaného filmu pořádá kino Aero ve spolupráci s kinem Světozor a Bio Okem. Kurz je určen především začátečníkům.

Animánie
Projekt Animánie pořádá od roku 2006 tzv. Jarní setbu, která zahrnuje dlouhodobé kurzy animace, animační dílny a workshopy zaměřené na konkrétní animační techniky, programy pro školy, akreditované semináře pro pedagogy a od roku 2011 tzv. Letní zrání – tematicky zaměřené intenzivní animační soustředění.

Animovaná tvorba na SSUŠ AVE ART Ostrava
Prostřednictvím kurzu vykonávají studující teoretické a praktické činnosti, které je vedou vlastní animovanou tvorbou.

ANOMALIA
Projekt Anomalia usiluje o výměnu zkušeností z profesionální světové animované sféry, s tvůrci filmů. Svými kurzy se snaží především autory dovzdělávat a zvyšovat jejich profesionalitu a schopnost se udržet na konkurenčním trhu práce.

Kurz grafický design v Jihlavě
Kurz v rozsahu 56 hodin má charakter týdenní školy grafického designu a je určen pro učitele a studenty výtvarných oborů, další vzdělávání zaměstnanců grafických studií a pro ty, co mají zájem rozšířit své znalosti.

Spafi — Animation Academy
SPAFi pořádá příměstský denní tábor Pražské Filmové Prázdniny pro děti a mládež ve věku od 12 do 18 let.

Mezinárodní festival animovaných filmů v Třeboni
Festival se každoročně koná začátkem května v Třeboni. Pořádá soutěž krátkých, studentských a celovečerních filmů.

Fastival Animánie

Festival Podzimní sklizeň
Festival je součástí projektu Animánie. Zahrnuje soutěžní přehlídku animovaných filmů dětí a mládeže. V rámci festivalu probíhají také dílny a workshopy animačních technik pro veřejnost a doprovodný program.

Přehlídka animovaného filmu Olomouc
Přehlídka se věnuje širokému pojetí fenoménu animace v kontextu kinematografie, mediálních studií a vizuálního umění. Vždy začátkem prosince.

25fps
Internetový časopis o filmu a nových médiích, který přináší novinky z festivalů, premiér a publikuje analýzy filmů. Animací se aktuálně zabývá.

Animuj.cz
Informační web o animaci v České republice, který může být výchozím bodem pro nadšence animovaného filmu.

Blog Ireny Cápové
Blog Ireny Cápové o aktualitách ve filmu na stránkách RWE.

Check Animation
Aktuální novinky o české animaci na Facebooku.

Kinečko
Online filmový magazín

Muzeum české loutky a cirkusu – Prachatice
První část expozice je věnována historii české loutky od nejstarších loutkářů přes rodinná a spolková divadla až k profesionálním scénám. Kromě tradičních Čertů a Kašpárků se návštěvníci setkají s loutkami zhotovenými podle předloh M. Alše, V. Suchardy či J. Trnky.

Muzeum Karla Zemana
Muzeum sdružuje celoživotní dílo Karla Zemana a seznamuje návštěvníky s původními nákresy scén, fotodokumentací z natáčení a filmovými postupy. Prostor muzea je hravý – nabízí možnost zapojit se a vyzkoušet si trikové postupy, které Karel Zeman ve svých filmech používal.

Muzeum loutek Plzeň
V Plzni na náměstí najdete moderní muzeum, ve kterém našlo stálý domov asi 300 loutek. Nejstarší vznikly kolem roku 1830, největší měří přes 2 metry. V muzeu se nachází cenné dioráma Jiřího Trnky – Svatba broučků, bude zde vystaveno až do března 2013.

Muzeum Loutek – Pohádkový dům
Výstava představuje 300 historických loutek aranžovaných do tematických celků.

Muzeum loutek Radosti
Dospělí i děti se mohou projít historií divadla v elektronické podobě, poznat osobnosti tvůrců – režisérů, výtvarníků i herců, seznámit se s typy a druhy loutek a případně si zkusit jejich animaci.

Muzeum loutkářských kultur Chrudim
Muzeum je otevřeno od roku 1972 a disponuje jak soukromou sbírku Prof. PhDr. Jana Malíka, tak rozsáhlou knihovnou a tisíci sbírkových předmětů.