Průvodce české animace

Školy a kurzy

VYSOKÁ ŠKOLA

Animovaná tvorba na FU OU v Ostravě
Bakalářské studium animované tvorby, s přesahem do nových médií. Vedoucí ateliéru je Mgr. Denisa Jánská.

 

Animovaná a interaktivní tvorba FUD ZČU v Plzni
Bakalářské studium animovaného filmu pod vedoucím ateliéru prof. ak. mal. Jiřím Bartou. Důraz je v průběhu studia kladen na zvládnutí klasických kategorií kreslené, ploškové a loutkové animace.

 

Animovaná tvorba na FMK UTB ve Zlíně
Katedra umožňuje studium bakalářského, magisterského a doktorského studia. Vedoucím ateliéru je Mgr. Lukáš Gregor, Ph.D.

 

Ateliér filmové a televizní grafiky v Praze
Ateliér založil v 60. letech minulého století Adolf Hoffmeister a dlouhá léta vedl Miloslav Jágr. Nynějším vedoucím ateliéru je MgA. Jakub Zich.

 

Katedra animované tvorby na FAMU v Praze
Katedra zajišťuje výuku animovaného filmu v tříletém bakalářském a dvouletém magisterském studiu od roku 1990. Současným vedoucím ateliéru je Doc. Aurel Klimt.

 

Vizuální efekty & Klasická animace FAMO v Písku
FAMO je soukromá výběrová vysoká umělecká škola s bakalářským a navazujícím magisterským studijním programem. Studium lze nasměrovat na VFX či SFX, 3D modelování, 3D animace či se vydat klasickou cestou animace (kreslená, loutková animace, malba na sklo či plošková a další druhy animace). Vedoucím ateliéru animovaného filmu je Mgr. Pavel Kubant.

 

 

Vysoká škola kreativní komunikace

Soukromá škola s oborem Vizuální tvorba nabízí specializaci Animace a vizuální efekty. Obsah studia odpovídá aktuálním potřebám kreativního průmyslu v oblasti filmu a televize, 3D animace, digitální postprodukce, tvorby počítačových a on-line her a virtuální reality. Vedoucím specializace je Doc. MgA. Aurel Klimt. 

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA

Animovaná tvorba na SVOŠF v Písku
Animovaná tvorba je v Písku koncipována jako tříleté vyšší odborné studium, jehož absolventi získají odborné znalosti a titul DiS. První ročník je společný pro všechny obory, posluchači se seznamují s dějinami umění, hudby a filmu, s psychologií a především s technologií výroby audiovizuálního díla. Školné ve výši 15 tisíc za semestr.

 

Interaktivní grafika na VOŠ Václava Hollara
Tříleté denní studium zakončené absolutoriem. Obor je spjatý s užitou a animační grafikou, studenti se naučí ovládat animační 2D a 3D programy. Školné ve výši 5.000 Kč za rok.

 

Multimediální umělecká tvorba na VOŠG v Jihlavě
Tříletý vzdělávací program v denní formě studia se specializacemi na animovanou tvorbu, audiovizuální tvorbu a interaktivní multimediální tvorbu. Měsíční školné ve výši 3 – 5 tisíc.

 

 

STŘEDNÍ ŠKOLA

Animace a multimédia na SOŠ MPT s.r.o. v Praze
Vzdělávací obsah tvoří dvě základní složky: všeobecně vzdělávací a odborná.

 

Grafický design (Animovaná tvorba) na SSUŠ AVE ART Ostrava
Studenti se během studia seznamují s tvůrčí prací animátora a designéra, věnují se základním výtvarným a grafickým technikám a získávají znalosti z oblasti kreslené a loutkové animace, pochopí základy scenáristiky, střihové skladby porozumí základním principům animace a samotnému časování, naučí se zpracovat animaci v počítači.

 

Grafika a animace na SUŠ v Ostravě
Žáci během studia postupují od jednoduchých kompozičních a kresebných cvičení a dostávají se postupně ke konkrétním zadáním z oblasti reklamní grafiky. Osvojují si práci s kompozicí, barvou i písmem. Navrhují loga, letáky, plakáty, reklamní objekty, nebo komiks. Seznamují se se základy a zpracováním animace, které se věnují 3 až 4 hodiny týdně.Vedoucí ateliéru MgA. Jiří Bosák.

 

Grafický design se zaměřením na animaci na GAPE v Praze
Rozvoj výtvarných schopností na čtyřletém denním studiu, kde si studenti osvojí praktické dovednosti v oblasti animace, tvorby designu a počítačové grafiky.

 

 

DÁLKOVÉ STUDIUM

Multimediální umělecká tvorba v Jihlavě
Tříletý vzdělávací program v dálkové formě studia se specializacemi na animovanou tvorbu, audiovizuální tvorbu a interaktivní multimediální tvorbu. Měsíční školné ve výši 5 tisíc.

 

 

PLACENÉ KURZY

Aeroškola
Desetidenní kurz klasického animovaného filmu pořádá kino Aero ve spolupráci s kinem Světozor a Bio Okem. Kurz je určen především začátečníkům a jeho cena je 4000 Kč.

 

Animánie
Projekt Animánie pořádá od roku 2006 tzv. Jarní setbu, která zahrnuje dlouhodobé kurzy animace, animační dílny a workshopy zaměřené na konkrétní animační techniky, programy pro školy, akreditované semináře pro pedagogy a od roku 2011 tzv. Letní zrání – tematicky zaměřené intenzivní animační soustředění. Ceny kurzů se pohybují od 1200 Kč.

 

Animovaná tvorba na SSUŠ AVE ART Ostrava
Prostřednictvím kurzu vykonávají studující teoretické a praktické činnosti, které je vedou vlastní animovanou tvorbou. Cena kurzu je 37000 Kč za 300 vyučovacích hodin.

 

ANOMALIA
Projekt Anomalia usiluje o výměnu zkušeností z profesionální světové animované sféry, s tvůrci filmů. Svými kurzy se snaží především autory dovzdělávat a zvyšovat jejich profesionalitu a schopnost se udržet na konkurenčním trhu práce.

 

Kurz grafický design v Jihlavě
Kurz v rozsahu 56 hodin má charakter týdenní školy grafického designu a je určen pro učitele a studenty výtvarných oborů, další vzdělávání zaměstnanců grafických studií a pro ty, co mají zájem rozšířit své znalosti. Cena kurzu je 8400 Kč.

 

Spafi — Animation Academy
SPAFi pořádá příměstský denní tábor Pražské Filmové Prázdniny pro děti a mládež ve věku od 12 do 18 let. Cena kurzu je 10 800 Kč za 32 vyučovacích hodin.

Festivaly

Mezinárodní festival animovaných filmů v Třeboni
Festival se každoročně koná začátkem května v Třeboni. Pořádá soutěž krátkých, studentských a celovečerních filmů.

 

Fastival Animánie

 

Festival Podzimní sklizeň
Festival je součástí projektu Animánie. Zahrnuje soutěžní přehlídku animovaných filmů dětí a mládeže. V rámci festivalu probíhají také dílny a workshopy animačních technik pro veřejnost a doprovodný program.

 

Přehlídka animovaného filmu Olomouc
Přehlídka se věnuje širokému pojetí fenoménu animace v kontextu kinematografie, mediálních studií a vizuálního umění. Vždy začátkem prosince.

Weby a časopisy

25fps
Internetový časopis o filmu a nových médiích, který přináší novinky z festivalů, premiér a publikuje analýzy filmů. Animací se aktuálně zabývá.

 

Animuj.cz
Informační web o animaci v České republice, který může být výchozím bodem pro nadšence animovaného filmu.

 

Blog Ireny Cápové
Blog Ireny Cápové o aktualitách ve filmu na stránkách RWE.

 

Check Animation
Aktuální novinky o české animaci na Facebooku.

 

Kinečko

Online filmový magazín

Muzea

Muzeum české loutky a cirkusu – Prachatice
První část expozice je věnována historii české loutky od nejstarších loutkářů přes rodinná a spolková divadla až k profesionálním scénám. Kromě tradičních Čertů a Kašpárků se návštěvníci setkají s loutkami zhotovenými podle předloh M. Alše, V. Suchardy či J. Trnky.

 

Muzeum Karla Zemana
Muzeum sdružuje celoživotní dílo Karla Zemana a seznamuje návštěvníky s původními nákresy scén, fotodokumentací z natáčení a filmovými postupy. Prostor muzea je hravý – nabízí možnost zapojit se a vyzkoušet si trikové postupy, které Karel Zeman ve svých filmech používal.

 

Muzeum loutek Plzeň
V Plzni na náměstí najdete moderní muzeum, ve kterém našlo stálý domov asi 300 loutek. Nejstarší vznikly kolem roku 1830, největší měří přes 2 metry. V muzeu se nachází cenné dioráma Jiřího Trnky – Svatba broučků, bude zde vystaveno až do března 2013.

 

Muzeum Loutek – Pohádkový dům
Výstava představuje 300 historických loutek aranžovaných do tematických celků.

 

Muzeum loutek Radosti
Dospělí i děti se mohou projít historií divadla v elektronické podobě, poznat osobnosti tvůrců – režisérů, výtvarníků i herců, seznámit se s typy a druhy loutek a případně si zkusit jejich animaci.

 

Muzeum loutkářských kultur Chrudim
Muzeum je otevřeno od roku 1972 a disponuje jak soukromou sbírku Prof. PhDr. Jana Malíka, tak rozsáhlou knihovnou a tisíci sbírkových předmětů.