series producer, showrunner / EN
vedoucí projektu (seriál) / CS

Písmeno: Písmeno EN: Štítky:

Osoba zodpovědná za kreativní management od vývoje po střih a zvuk. Koordinuje scenaristy, předává informace režisérovi, koordinuje střih. Nabízí řešení, ale podléhá producentovi. Koordinuje požadavky realizace (produkce, režie) a scenaristů.

vector animation / EN
vektorová animace / CS

Písmeno: Písmeno EN: Štítky:

Vektorová animace je tvořena vektory. Což znamená, že veškeré elemety, z kterých se animace skládá, jsou popsány matematickou rovnicí a nejsou rozrastrovány (tzn. nejsou rozděleny na pixely. Výhodou vektorové animace je možnost zvětšovat či zmenšovat obraz (rozlišení) beze ztráty kvality.

VFX (visual effects) / EN
VFX (vizuální efekty) / CS

Písmeno: Písmeno EN: Štítky:

Vizuální effekty znamenají v podstatě vše, co musí být přidáno k natočenému reálnému materiálu, aby vznikl výsledný obraz. To zahrnuje např. 2D a 3D grafiku a animaci, compositing, color grading, atp

VR (virtual reality) / EN
VR (virtuální realita) / CS

Písmeno: Písmeno EN: Štítky:

Virtuální realita (VR) je interaktivní počítačem generovaný zážitek, který probíhá ve virtuálním, simulovaném prostředí. Zahrnuje nejen vjemy vizualní a zvukové, ale také další, např. haptické. Simulované prostředí se může blížit realitě nebo může být naopak fantaskní, zprostředkovavajíc tak zážitek, který nelze zažít v reálném světě.

anti-aliasing / EN
vyhlazování hran / CS

Písmeno: Písmeno EN: Štítky:

Proces, která vyhladí a zjemní hrany objektu, které se jeví jako příliš zubaté. Např. když jsou při zvětšení vidět jednotlivé obrazové body (pixely).

executive producer / EN
výkonný producent / CS

Písmeno: Písmeno EN: Štítky:

Producent ve firmě nebo na straně klienta (např. TV) je zodpovědný za financování. Jeho autorita je buď korporátní (zastupuje např. televizi) nebo ve firmě zodpovídá za chod a celkovou obchodní strategii. Producent mu podléhá, exekutivní producent schvaluje producentovu práci, ale není apriori kreativní, hlídá spíš zadání a celkovou obchodní strategii. Může mít plně na starosti marketing, ale měl by ho konzultovat s producentem (předpokládá se, že exekutivní producent se v rámci instituce zodpovídá za její celkovou obchodní strategii buď osobně nebo vůči řediteli/majiteli). Není to kreativní profese. Pokud zasahuje do projektu kreativně, stává se též producentem.

Přejít nahoru