IK (Inverse Kinematics) / EN
IK (Inverzní kinematika) / CS

Písmeno: Písmeno EN: Štítky: ,

Funkce, pomocí které se animují 3D postavy či ploškové loutky, které mají hiearchii jednotlivých částí. Animováním nadřazené části (parent) pohybujeme zároveň částmi podřazenými (child), které nadřazenou část následují přirozeným pohybem. Např. pohyb ramene vyvolá pohyb ruky přibližně tak, jak by se odehrál v reálném světě.

interpolation / EN
interpolace / CS

Písmeno: Písmeno EN:

Způsob, jakým způsobem software počítá cestu v čase mezi dvěma body. Interpolací je několik druhů, nejznámější je lineární (linear) a spline. Lineární je jednoduchá přímka mezi dvěma body. Spline je interpolace po křivce, kterou většinou můžeme editovat a tvar křivky měnit. V různých software mohou mít interpolace různá jména, ale princip zůstává stejný.

Přejít nahoru