FK (Forward Kinematics) / EN
FK (Forward Kinematics) / CS

Písmeno: Písmeno EN: Štítky: ,

Forward kinematics je funkce, pomocí které se animují 3D postavy či ploškové loutky, které mají hiearchii jednotlivých částí. Spočívá v tom, že animováním nadřazené části (parent) pohybujeme zárověň částmi podřazenými (child) jako jedním celkem. Např. pohnutím ramene loutky se nám hýbne zbytek ruky.

FPS (frames per second) / EN
FPS (snímky za sekundu) / CS

Písmeno: Písmeno EN: Štítky:

Zkratka z angl. frames per second (fps), což je jednotka udávající hodnotu snímkové frekvence. Snímková frekvence je rychlost, jakou jsou přehrávány a zobrazovány jednotlivé snímky animace. U filmového pásu je to běžně 24fps, i když existují experimenty s 60 fps (např. film Hobbit). V herním průmyslu je nutné dosahovat vyšších rychlostí než u filmu, ideálně kolem 60 fps a u virtuální reality je to dokonce kolem 90fps. Televizní standard PAL má rychlost 25 fps (Evropa a Velká Británie) a NTSC standard (USA a Kanada) má rychlost 29,97 fps.

Přejít nahoru