Modelování objektu ve speciálním 3D software, ve kterém je možné poměrně snadno dělat úpravy proporcí. Používá se při převádění 2D návrhu do 3D prostoru jako první krok před následným finalizováním objektu a jeho příprave pro animaci.