milestone / EN
milestone / CS

Písmeno: Písmeno EN:

Klíčový okamžik, milník, v procesu výroby animace, kdy dochází ke schválení dosavadních výsledků. Po tomto okamžiku jakékoliv úpravy (v již schváleném materiálu) budou  mnohem komplikovanější, časově i finančně náročnější, neboť na schváleném výsledku se již staví další kroky výroby.

model sheet / EN
model sheet / CS

Písmeno: Písmeno EN:

Dokument, který obsahuje finální design postavy, rekvizity či prostředí. Tyto informace využívá animátor při vytváření animace.

Přejít nahoru