rigger / EN
rigger / CS

Písmeno: Písmeno EN: Štítky:

Člověk, který je zodpovědný za výrobu kostry 3D modelu charakteru, ale i všech neživých objektů, které se mají hýbat. U charakteru musí všechny klouby a svaly modelu správně fungovat, aby mohli animátoři bez problému animovat. Rigger úzce spolupracuje s modelářem, aby si vždy ujasnil, že design modelu umožňuje daný pohyb.

rigging / EN
rigování / CS

Písmeno: Písmeno EN: Štítky:

Proces, pomocí kterého v 3D prostředí připravíme objekt či loutku k animaci. Rigování zahrnuje tvorbu kostí, hiearchií, clamps, weight maps a sliderů.

rotoscoping / EN
rotoskoping / CS

Písmeno: Písmeno EN: Štítky: ,

Typ animace, spočívající v překreslení natočeného záběru či jeho části do výtvarné podoby, mnohdy prováděný ručně, snímek po snímku.

Pro VFX je cílem rotoskopingu izolovat z pořízených záběrů určitou část, se kterou pak lze dále manipulovat či ji v obraze upravovat nezávisle na zbytku záběru. Mnohá studia mají pro tento proces samostatná roto-oddělení. Výsledkem práce rotoskopera je tzv. matte.

resolution / EN
rozlišení / CS

Písmeno: Písmeno EN:

Počet nejmenších stavebních částic snímku. Udává se v obrazových bodech (pixels) v horizontálním a vertikálním směru. Např. 1920 x 1080 px.

Přejít nahoru