2D animation / EN
2D animace / CS

Písmeno: Písmeno EN: Štítky:

V animované tvorbě se tento termín rozšířil na projekty vytvářené v ploše (2D), jako je kreslená či plošková animace. Rozumí se tím práce ve dvou rovinách, v osách x, y. V klasických technologiích se jedná o kreslení na papír nebo malování na různé fólie a skla, ať už je to animace natáčená kamerou přímo, nebo ve spolupráci s počítačem.

3D animation / EN
3D animace / CS

Písmeno: Písmeno EN: Štítky:

Jakákoliv animace vytvořená pomocí virtuálních třírozměrných objektů ve 3D programu. Nezáleží na tom, jestli je nakonec renderována jako 2D obraz, který vidíme na 2D obrazovce. Rozdíl mezi 2D a 3D animací závisí na způsobu tvorby: 2D obsah je tvořen na dvourozměrné ploše, 3D animace je tvořena pomocí 3D objektů ve virtuálním 3D prostředí.

partial animation / EN
částečná animace / CS

Písmeno: Písmeno EN: Štítky:

Částečná animace je animací, která je pouze součástí budoucího obrazu. Obvykle doplňuje např. hranou akci (live action) nebo grafiku, která je animací oživena. V tomto případě jsou na animaci kladeny ještě další požadavky, např. přizpůsobení charakteru animace již nasnímanému obrazu – jak z hlediska geometrie, tak světel a hry. Parciální animace bývá často harmonickou součástí výsledného obrazu, ve kterém divák často nemá šanci poznat, jak tento obraz vznikl. Animace může vznikat pomocí jakékoliv animované technologie. S tím rozdílem, že není finálním obrazem.

cut-out animation / EN
plošková animace / CS

Písmeno: Písmeno EN: Štítky:

Animace, ve které se objekt či postava, složená z několika kousků (plošek), animuje snímek po snímku. Může být jak tradiční papírková nebo digitální (digital cut-out), tvořená v počítači.

rotoscoping / EN
rotoskoping / CS

Písmeno: Písmeno EN: Štítky: ,

Typ animace, spočívající v překreslení natočeného záběru či jeho části do výtvarné podoby, mnohdy prováděný ručně, snímek po snímku.

Pro VFX je cílem rotoskopingu izolovat z pořízených záběrů určitou část, se kterou pak lze dále manipulovat či ji v obraze upravovat nezávisle na zbytku záběru. Mnohá studia mají pro tento proces samostatná roto-oddělení. Výsledkem práce rotoskopera je tzv. matte.

stop motion / EN
stop motion animace / CS

Písmeno: Písmeno EN: Štítky:

Stop motion, pookénková nebo fázová animace je technika animace, při níž je reálný objekt mezi jednotlivými snímky ručně upravován a posouván o malé úseky tak, aby po spojení vyvolala animace dojem spojitosti.

vector animation / EN
vektorová animace / CS

Písmeno: Písmeno EN: Štítky:

Vektorová animace je tvořena vektory. Což znamená, že veškeré elemety, z kterých se animace skládá, jsou popsány matematickou rovnicí a nejsou rozrastrovány (tzn. nejsou rozděleny na pixely. Výhodou vektorové animace je možnost zvětšovat či zmenšovat obraz (rozlišení) beze ztráty kvality.

Přejít nahoru