2D animation / EN
2D animace / CS

Písmeno: Písmeno EN: Štítky:

V animované tvorbě se tento termín rozšířil na projekty vytvářené v ploše (2D), jako je kreslená či plošková animace. Rozumí se tím práce ve dvou rovinách, v osách x, y. V klasických technologiích se jedná o kreslení na papír nebo malování na různé fólie a skla, ať už je to animace natáčená kamerou přímo, nebo ve spolupráci s počítačem.

360 / EN
360 / CS

Písmeno: Písmeno EN: Štítky:

Takto se označuje zážitek či technologie, která umožňuje divákovi rozhlížet se kolem sebe ve virtuálním prostředí. Jedná se buď o předtočené podklady speciální 360 kamerou, případně o 3D modely, které se v reálném čase renderují podle polohy 3D brýlí či mobilního zařízení.

3D animation / EN
3D animace / CS

Písmeno: Písmeno EN: Štítky:

Jakákoliv animace vytvořená pomocí virtuálních třírozměrných objektů ve 3D programu. Nezáleží na tom, jestli je nakonec renderována jako 2D obraz, který vidíme na 2D obrazovce. Rozdíl mezi 2D a 3D animací závisí na způsobu tvorby: 2D obsah je tvořen na dvourozměrné ploše, 3D animace je tvořena pomocí 3D objektů ve virtuálním 3D prostředí.

3D stereoscopic / EN
3D stereoskopie / CS

Písmeno: Písmeno EN: Štítky:

Metoda jak vytvořit animaci či obraz o stejném obsahu pro každé oko zvlášť. Obrazy jsou od sebe posunuty v horizontálním směru ideálně o vzdálenost rovnající se vzdálenosti jednoho oka od druhého. Při použití aktivních či pasivních 3D brýlí se nám obraz jeví jako třírozměrný.

Přejít nahoru