animator / EN
animátor / CS

Písmeno: Písmeno EN: Štítky:

Zručný umělec, který dokáže vdechnout život neživému, ať už pomocí 2D obrazů či 3D objektů.

producer / EN
producent / CS

Písmeno: Písmeno EN: Štítky:

Kreativní profese, která zodpovídá za umělecký, obchodní a celkově organizační průběh a výsledek projektu. I když dostává zadání od klienta, je zodpovědný za konečný výsledek a splnění cílů. Je to autorská profese. Měl by mít vliv na marketing, resp. na určení distribuční a marketingové strategie, případně mít možnost ovlivnit, aby marketing nebyl v rozporu s duchem projektu. Je hlavním recipientem cen pro producenty za projekt.

Podívejte se na krátké popisné video od Asociace producentů v audiovizi (APA).

script editor / EN
script editor / CS

Písmeno: Písmeno EN: Štítky:

Řeší scénáře, jejich strukturu, formu, dialogy. Sám neupravuje, ale formou poznámek zadává úpravu scenáristům. Nabízí řešení, ale podléhá producentovi.

series producer, showrunner / EN
vedoucí projektu (seriál) / CS

Písmeno: Písmeno EN: Štítky:

Osoba zodpovědná za kreativní management od vývoje po střih a zvuk. Koordinuje scenaristy, předává informace režisérovi, koordinuje střih. Nabízí řešení, ale podléhá producentovi. Koordinuje požadavky realizace (produkce, režie) a scenaristů.

executive producer / EN
výkonný producent / CS

Písmeno: Písmeno EN: Štítky:

Producent ve firmě nebo na straně klienta (např. TV) je zodpovědný za financování. Jeho autorita je buď korporátní (zastupuje např. televizi) nebo ve firmě zodpovídá za chod a celkovou obchodní strategii. Producent mu podléhá, exekutivní producent schvaluje producentovu práci, ale není apriori kreativní, hlídá spíš zadání a celkovou obchodní strategii. Může mít plně na starosti marketing, ale měl by ho konzultovat s producentem (předpokládá se, že exekutivní producent se v rámci instituce zodpovídá za její celkovou obchodní strategii buď osobně nebo vůči řediteli/majiteli). Není to kreativní profese. Pokud zasahuje do projektu kreativně, stává se též producentem.

Přejít nahoru