Pojem, který se používá ve 3D prostředí pro generování a aplikaci chlupů a vlasů na charakter a jejich vizuální úpravu.