Metoda jak vytvořit animaci či obraz o stejném obsahu pro každé oko zvlášť. Obrazy jsou od sebe posunuty v horizontálním směru ideálně o vzdálenost rovnající se vzdálenosti jednoho oka od druhého. Při použití aktivních či pasivních 3D brýlí se nám obraz jeví jako třírozměrný.