color correction / EN
barevná korekce / CS

Písmeno: Písmeno EN: Štítky:

Proces, který mění barevnost celého obrazu (většinou vyvážením úrovní bílé a černé) tak, aby byla konzistentní teplota barev v celém filmu. Barevná korekce předchází procesu zvaném color grading.

color grading / EN
color grading / CS

Písmeno: Písmeno EN: Štítky:

Proces, který mění a zlepšuje barevnost filmu či jeho části. Mění jej více než jen základní barevná korekce. Změna barevnosti dodává scénám náladu, může zároveň vytvářet barevné umělecké efekty. Při color gradingu části obrazu se používají masky či motion-tracking.

compositing / EN
compositing / CS

Písmeno: Písmeno EN: Štítky:

Proces vzniku výsledného obrazu filmu. Docílíme jej řazením a překrytím jednotlivých obrazových vrstev přes sebe (často za využití alfa kanálu). Používá se k tomu kompoziční software, např. Nuke, After Effects nebo Fusion.

green (blue) screen / EN
green (blue) screen / CS

Písmeno: Písmeno EN: Štítky:

Technika natáčení realného obrazu na zeleném či modrém pozadí, které se dá pomocí software vyjmout a nahradit pozadím jiným. Nazývá se též klíčování či barevné klíčování.

lip-sync / EN
lip-sync / CS

Písmeno: Písmeno EN: Štítky:

Synchronizování pusy postavy s dialogovou zvukovou stopou. Pusa se mění (přizpůsobuje) snímek po snímku a výsledný efekt je dojem, že postava mluví. Většinou se používá 4 či 7-fázový systém. Lip-sync nemusí být použit jen pro mluvení, můžeme jej využít i pro cvrlikání ptáčka či vytí vlka na měsíc. Viz. též automatický lip-sync

rotoscoping / EN
rotoskoping / CS

Písmeno: Písmeno EN: Štítky: ,

Typ animace, spočívající v překreslení natočeného záběru či jeho části do výtvarné podoby, mnohdy prováděný ručně, snímek po snímku.

Pro VFX je cílem rotoskopingu izolovat z pořízených záběrů určitou část, se kterou pak lze dále manipulovat či ji v obraze upravovat nezávisle na zbytku záběru. Mnohá studia mají pro tento proces samostatná roto-oddělení. Výsledkem práce rotoskopera je tzv. matte.

anti-aliasing / EN
vyhlazování hran / CS

Písmeno: Písmeno EN: Štítky:

Proces, která vyhladí a zjemní hrany objektu, které se jeví jako příliš zubaté. Např. když jsou při zvětšení vidět jednotlivé obrazové body (pixely).

Přejít nahoru