CG, CGI / EN
CG, CGI / CS

Písmeno: Písmeno EN: Štítky:

Zkratka z angl. Computer Graphic (CG) či Computer-Generated Imagery (CGI). Vše co je nakreslené či vytvořené pomocí počítačových programů a má za výstup jakoukoliv grafickou či vizuální podobu.

FK (Forward Kinematics) / EN
FK (Forward Kinematics) / CS

Písmeno: Písmeno EN: Štítky: ,

Forward kinematics je funkce, pomocí které se animují 3D postavy či ploškové loutky, které mají hiearchii jednotlivých částí. Spočívá v tom, že animováním nadřazené části (parent) pohybujeme zárověň částmi podřazenými (child) jako jedním celkem. Např. pohnutím ramene loutky se nám hýbne zbytek ruky.

FPS (frames per second) / EN
FPS (snímky za sekundu) / CS

Písmeno: Písmeno EN: Štítky:

Zkratka z angl. frames per second (fps), což je jednotka udávající hodnotu snímkové frekvence. Snímková frekvence je rychlost, jakou jsou přehrávány a zobrazovány jednotlivé snímky animace. U filmového pásu je to běžně 24fps, i když existují experimenty s 60 fps (např. film Hobbit). V herním průmyslu je nutné dosahovat vyšších rychlostí než u filmu, ideálně kolem 60 fps a u virtuální reality je to dokonce kolem 90fps. Televizní standard PAL má rychlost 25 fps (Evropa a Velká Británie) a NTSC standard (USA a Kanada) má rychlost 29,97 fps.

IK (Inverse Kinematics) / EN
IK (Inverzní kinematika) / CS

Písmeno: Písmeno EN: Štítky: ,

Funkce, pomocí které se animují 3D postavy či ploškové loutky, které mají hiearchii jednotlivých částí. Animováním nadřazené části (parent) pohybujeme zároveň částmi podřazenými (child), které nadřazenou část následují přirozeným pohybem. Např. pohyb ramene vyvolá pohyb ruky přibližně tak, jak by se odehrál v reálném světě.

VFX (visual effects) / EN
VFX (vizuální efekty) / CS

Písmeno: Písmeno EN: Štítky:

Vizuální effekty znamenají v podstatě vše, co musí být přidáno k natočenému reálnému materiálu, aby vznikl výsledný obraz. To zahrnuje např. 2D a 3D grafiku a animaci, compositing, color grading, atp

VR (virtual reality) / EN
VR (virtuální realita) / CS

Písmeno: Písmeno EN: Štítky:

Virtuální realita (VR) je interaktivní počítačem generovaný zážitek, který probíhá ve virtuálním, simulovaném prostředí. Zahrnuje nejen vjemy vizualní a zvukové, ale také další, např. haptické. Simulované prostředí se může blížit realitě nebo může být naopak fantaskní, zprostředkovavajíc tak zážitek, který nelze zažít v reálném světě.

Přejít nahoru