partial animation / EN
částečná animace / CS

Písmeno: Písmeno EN: Štítky:

Částečná animace je animací, která je pouze součástí budoucího obrazu. Obvykle doplňuje např. hranou akci (live action) nebo grafiku, která je animací oživena. V tomto případě jsou na animaci kladeny ještě další požadavky, např. přizpůsobení charakteru animace již nasnímanému obrazu – jak z hlediska geometrie, tak světel a hry. Parciální animace bývá často harmonickou součástí výsledného obrazu, ve kterém divák často nemá šanci poznat, jak tento obraz vznikl. Animace může vznikat pomocí jakékoliv animované technologie. S tím rozdílem, že není finálním obrazem.

CG, CGI / EN
CG, CGI / CS

Písmeno: Písmeno EN: Štítky:

Zkratka z angl. Computer Graphic (CG) či Computer-Generated Imagery (CGI). Vše co je nakreslené či vytvořené pomocí počítačových programů a má za výstup jakoukoliv grafickou či vizuální podobu.

color grading / EN
color grading / CS

Písmeno: Písmeno EN: Štítky:

Proces, který mění a zlepšuje barevnost filmu či jeho části. Mění jej více než jen základní barevná korekce. Změna barevnosti dodává scénám náladu, může zároveň vytvářet barevné umělecké efekty. Při color gradingu části obrazu se používají masky či motion-tracking.

color model / EN
color model / CS

Písmeno: Písmeno EN:

Závazná paleta barev, která musí být použita coloristou pro vybarvení jednotlivých elementů animace.

compositing / EN
compositing / CS

Písmeno: Písmeno EN: Štítky:

Proces vzniku výsledného obrazu filmu. Docílíme jej řazením a překrytím jednotlivých obrazových vrstev přes sebe (často za využití alfa kanálu). Používá se k tomu kompoziční software, např. Nuke, After Effects nebo Fusion.

Přejít nahoru