handles / EN
handles / CS

Písmeno: Písmeno EN:

Přesahy u jednotlivých záběrů které jsou výhodné pro finální úpravu střihu (online). Používájí se nejčastěji, když dochází ke skládání animace s předtočenou hranou akcí, a nově vložená animace změní dynamiku záběru jako celku.