O nás


 

Asociace animovaného filmu (ASAF) je sdružením předních českých producentů, nezávislých filmařů a animačních studií, kteří se společně rozhodli aktivně se podílet na rozvoji animace v ČR jako průmyslového odvětví a jeho prezentaci v zahraničí. Byla založena 1. 1. 2014.

Chceme se zasazovat o zlepšení podmínek pro výrobu a distribuci animovaných filmů v ČR.

Zlatý věk české animace je bohužel minulostí, nicméně se snažíme navázat na bohatou a úspěšnou historii a navrátit ji do světové špičky.

Naší snahou je vytvořit fungující animační průmysl, který bude součástí české ekonomiky. Základním předpokladem je investice do zkvalitnění lidských zdrojů, infrastruktury a vzájemné kooperace mezi jednotlivými hráči se záměrem systematicky budovat profesionální konkurenceschopný průmysl animované tvorby.

Animovaná tvorba v ČR z pohledu zaměstnatelnosti a ekonomického výkonu stagnuje. Bez otevření se zahraničí a spolupráce s ním se v dlouhodobém horizontu nelze obejít. K tomu je zapotřebí vytvořit zázemí cílevědomé a systematické spolupráce soukromého sektoru a veřejné správy. 

 

 Stanovy

 

Vedení

  • Jediná cesta ke zlepšení současné situace v animovaném filmu vede přes spolupráci se zahraničím.

    Mgr. Martin Hovorka , předseda ASAF, Eallin
  • Animovaný film má nejlepší předpoklady stát se úspěšným exportním artiklem České republiky. V první řadě však musíme vytvořit systémové podmínky pro jeho rozvoj, které budou podporovat kreativní soutěživost mezi tvůrci. Zlepšení infrastruktury může následně vést k tvorbě cílevědomých projektů se světovou ambicí.

    Ing. Marek Toušek , místopředseda ASAF, 3Bohemians
  • Animace u nás má svoji historii a v současnosti i velký potenciál. Jako nejdůležitější  vidím nastartování nové etapy české animace. Musíme se soustředit na tvorbu dlouhodobé vize a vytvořit tak strategii pro animační průmysl v ČR.

    Ing. Michal Podhradský , místopředseda ASAF, Animation People