alpha channel / EN
alfa kanál / CS

Písmeno: Písmeno EN:

Jeden ze čtyř základních informačních kanálů každého obrázku. Alfa kanál poskytuje informaci o průhlednosti. Jde o reprezentaci daného obrazu pomocí bílé a černé barvy a stupňů šedi mezi nimi. Bílá značí neprůhledné oblasti, černá plně průhledné, šedá různé stupně poloprůhlednosti. Alfa kanál se využívá při compositingu pro pohodlné vršení vícero vrstev přes sebe.

animatic / EN
animatik / CS

Písmeno: Písmeno EN: Štítky:

První rozhýbaná představa filmu, jejíž základ tvoří obrázky ze storyboardu. Jednotlivým scénám je přiřazena doba trvání, charaktery mají naznačenou trajektorii pohybu, stejně tak kamera je již animovaná. Rovněž obsahuje již pracovní zvukovou stopu (hudbu, dialogy a zvukové efekty). Animatik poskytuje tvůrcům dobrý přehled o rytmu, timingu celého filmu a návaznosti jednotlivých scén. Animatik se řadí do fáze výroby filmu, nikoliv do fáze vývoje.

animator / EN
animátor / CS

Písmeno: Písmeno EN: Štítky:

Zručný umělec, který dokáže vdechnout život neživému, ať už pomocí 2D obrazů či 3D objektů.

AR (augmented reality) / EN
AR (rozšířená realita) / CS

Písmeno: Písmeno EN:

Je označení používané pro reálný obraz světa doplněný počítačem vytvořenými objekty. Jinak řečeno jde o zobrazení reality (např. budovy nasnímané fotoaparátem v mobilním telefonu) a následné přidání digitálních prvků (třeba informací o daném objektu). Používá se většinou zkratka AR – Augmented Reality.

anti-aliasing / EN
vyhlazování hran / CS

Písmeno: Písmeno EN: Štítky:

Proces, která vyhladí a zjemní hrany objektu, které se jeví jako příliš zubaté. Např. když jsou při zvětšení vidět jednotlivé obrazové body (pixely).

Přejít nahoru