Počet nejmenších stavebních částic snímku. Udává se v obrazových bodech (pixels) v horizontálním a vertikálním směru. Např. 1920 x 1080 px.