Několik scén či záběrů za sebou, které tvoří část příběhu či či část filmu a které jsou jednotné v prostoru či času.