Zástupci Asociace producentů v audiovizi (APA) představili odborné veřejnosti vizi rozvoje českého animovaného filmu na léta 2024 až 2030. Účastníci letošního Anifilmu v Liberci se ve středu 13. 5. mohli seznámit s navrženou koncepcí podpory sektoru animace.

Z tiskové zprávy APA k této události pro vás vybíráme nejdůležitější informace:

Česká animace může do roku 2030 dosahovat obratu 500 milionů korun ročně, tedy asi pětkrát více, než je tomu dnes. Potřebuje ale k tomu roční investici 250 milionů korun. Ta by se měla dát dohromady ze tří zdrojů, jimiž jsou budoucí Státní fond audiovize a regionální fondy, české televize a platformy a zahraniční koprodukce a předprodeje nových děl. Systém podpory je podmíněn přijetím nového zákona o audiovizi, který by měl začít platit od začátku příštího roku.

Podle dat Evropské audiovizuální observatoře evropský animovaný film jako celek roste ročně o 20 %, za rok vznikne 220 seriálů, které obnášejí 5200 epizod a 830 hodin. Nejsilnější trhy v Evropě jsou ve Francii, Německu a Velké Británii, globálně dominantní je ale produkce americká a japonská. Až 90 % animované tvorby tvoří televizní seriály; na SVOD platformách má animace globálně podíl 22 %.

Česká republika má podle odborníků při srovnání s evropskými čísly potenciál minimálně 12 hodin animovaných seriálů ročně a minimálně 1,5 celovečerního filmu ročně; při takové produkci by roční obrat české animované tvorby mohl činit 500 milionů korun. Současný stav české animované tvorby však představuje jednu vyrobenou hodinu seriálu ročně a 0,8 – 1,2 celovečerního filmu ročně a roční obrat činí přibližně 100 milionů korun. Přitom tuzemský audiovizuální průmysl jako celek posledních 15 let stále roste a v roce 2022 měl obrat 30 miliard korun.

Důležité je pro obor, který má za sebou dlouhou tradici, aby se stal mezinárodně konkurenceschopným, získal odbyt, a zajišťoval tak dlouhodobé uplatnění pro domácí tvůrce. Podmínkou je také dlouhodobá stabilita systému, která umožní růst technologické infrastruktury, tedy animačních studií. Měly by tomu pomoci legislativní změny, především vznik Státního fondu audiovize a reforma financování České televize, které by měly přinést nové zdroje pro vznik animovaných projektů. Domácí animace potřebuje také rozvoj praktických profesí s přidanou hodnotou, které se na animované tvorbě podílejí. Pro tvůrce jsou také potřebné rekvalifikace během praxe a propojení s herním průmyslem, který má v Česku miliardové obraty.