Bod, kolem kterého obraz (kresbu či animační element) otáčíme či zvětšujeme. Jeho umístění se dá měnit.