Light table (či onion skin) je vlastnost animačního programu, která umožňuje vidět jeden nebo více předchozích či následujících snímků (frame) animace.

V tradiční animaci byl takto označován prosvětlovací stůl, pomocí kterého animátor viděl předchozí fáze nakreslené na papíře.