Matematicky definovaná počítačová křivka, která sestává ze dvou koncových bodů a dvou ovládacích manipulátorů (control handles) které jsou k nim připojeny. Pomocí nich pak může křivka měnit svůj tvar. V animaci se používá např. k definici zrychlení či zpomalení pohybu v animačním software. Pojmenováno po Pierru Bézierovi, francouzském matematikovi a počítačovém inženýrovi, který na tento postup přišel v 60. letech minulého století.