Slovník

anti-aliasing / EN
vyhlazování hran / CS

Proces, která vyhladí a zjemní hrany objektu, které se jeví jako příliš zubaté. Např. když jsou při zvětšení vidět jednotlivé obrazové body (pixely).