Visegrad Animation Forum (VAF) se pomalu blíží do finále. Přijďte s námi ale ještě hovořit o budoucnosti dětstké tvorby u nás.

Třetí den VAF, 8. května, otevře diskuzi, proč je důležitá produkce pro dětského diváka. Mezinárodní zkušenosti ukazují, že země, které rezignují na vlastní tvorbu pro děti, postupem času ztrácí diváky i pro svoji národní filmovou produkci. Dětská tvorba je proto nezbytným základem pro fungující kinematografii.

Jaká je budoucnost dětské tvorby u nás? Bude mít dostatečnou podporu? Ve 13:00 v kongresovém sálu hotelu Zlatá Hvězda se máte možnost setkat s ředitelkou Fondu kinematografie, paní Helenou Bezděk-Frankovou a s Jiřím Kubíčkem, členem rady Fondu. Společně budeme hledat odpovědi na otázky proč a jak podporovat dětskou tvorbu.

Od 15:00 začíná v divadle „Baltic focus“ prezentace studií z Pobaltí. O těchto zemích víme poměrně málo, proto budeme asi překvapeni nápady a kreativitou, kterou tato studia přinášejí. V divadle začíná od 16:30 program, který zaujme především mladé tvůrce: bude se zde hovořit o možnostech, problémech a budoucnosti digitální distribuce krátkých filmů. Paní Marie-Helene Girod z ARTE Creative a Dániel Deák z Daazo.com jsou ti nejpovolanější se kterými lze hovořit o tom, jak budeme distribuovat naše filmy v nedaleké budoucnosti.