Třetí ročník Visegrad Animation Forum (VAF) překvapil vysokou kvalitou prezentovaných projektů. Svou programovou koncepcí povýšil také na největší a nejznámější akci zaměřenou na animační filmovou industrii v regionu střední a východní Evropy. Pro řadu hostů se proto datum 6. – 8. května stalo zcela zásadním mezníkem roku.

Účastníci, porota a organizátoři VAF 2015

 

Do soutěže VAF se letos přihlásilo jedinečných 44 projektů krátkých filmů a 18 projektů TV seriálů.

V sekci Short films vyhrál projekt „Operation Burning Corset“ maďarských režisérek Zsuzsann Kreif a Évy Katinky Bognárs, které jsou absolventky univerzity MOME.

V této kategorii udělila porota nezvykle hned dvě zvláštní ocenění, a to projektu „Egg“, režisérky Mariny Scarpelli z Dánska, který je animovaným dokumentárním filmem o ženě, jenž se snaží dostat z anorexie.

Dále udělila zvláštní ocenění projektu „Superbia“, maďarské režisérky Lucy Tóth. Ten popisuje zemi domorodců Superbia, kde muži a ženy tvoří samostatné společnosti.

V sekci TV series in development vyhrál český tvůrce Vojtěch Domlátil s projektem „Kitchen Tales“. Jde o vizuálně a narativně výjimečný projekt postavený na specifické české animaci, jenž diváka přivádí do oživlé kuchyně.

Maďarského autora Ivána Tamáse porota ocenila zvláštním uznáním za projekt „How the World Began?“. Projekt bude realizován jako 2D seriál a porotu zaujal především svým nápaditým výtvarným řešením.

Porotu „TV series in development“ tvořili programoví ředitelé, nebo ředitelé vývoje, sedmi televizí ze zemí střední a východní Evropy.

Letošní ročník VAF se stal také díky organizačním novinkám nepřehlédnutelnou akcí jak pro tvůrce, tak pro filmové profesionály z celé Evropy.

Organizačnímu týmu se podařilo sjednat spolupráci s prestižním celoevropským Cartoon Forem (CF), a to, jak v oblasti výměny lektorů, tak zejména v tom, že vítězný projekt TV series in development postoupí do soutěže CF, které se koná v září letošního roku v Tolouse (FR). Vítěznému projektu navíc Česká televize zajistí další lektoring, takže vítěz má skvělou příležitost zaujmout svým projektem na nejprestižnější pitchingové platformě v Evropě.

Dále programově přibyl mimosoutěžní pitching seriálů ve výrobě, Case Studies distribuce TV seriálu a distribuční feedback prezentovaným projektům. Proběhl také TV kulatý stůl s ředitelkou Fondu Kinematografie – paní Helenou Bezděk-Fraňkovou a s Jiřím Kubíčkem, členem rady Fondu. V průběhu panelu se diskutovalo o budoucnosti české kinematografie, která si musí, jako každá kinematografie, vychovávat své nové diváky. Podpora kvalitní žánrové tvorby pro dětského diváka by měla být tedy jednou z priorit Fondu, neboť touto cestu se v Evropě v minulosti vydala většina zemí, které se dnes mohou pyšnit kvalitní filmovou tvorbou, a diváckým zájmem o ní.

Tradičně nejživějším programem Sekce krátkých filmů byl pitching filmových projektů. Velký zájem ale vzbudil i panel o nových distribučních možnostech krátkometrážních filmů a distribuce krátkých filmů ve školách, nebo filmová výuka.

Visegrad Animation Rallye je další programovou novinkou fóra. Jde o prezentační modul toho nejlepšího, co se v animaci natočilo za poslední rok v zemích V4. Tato prezentace bude pokračovat na dalších festivalech a trzích animovaného filmu. Tak se naše nejlepší filmy setkají s publikem celé Evropy.

Visegrad Animation Forum je v současnosti největší středo a východoevropskou platformou sloužící ke vzdělávání profesionálů, vytváření koprodukčních vztahů, získávání příležitostí k financování projektů a v neposlední řadě také k prezentacím toho nejúspěšnějšího, co za poslední období v regionech vzniklo. Jak pro krátké animované filmy, tak pro televizní seriály VAF, přináší možnosti k setkávání autorů, producentů, broadcasterů, distributorů a filmových profesionálů ze západní a východní Evropy.

VAF byl založen Českou asociací animovaného filmu (ASAF), která je zastoupena domácími producenty a jejich studii. První akce a prezentace našeho regionu v souvislosti s VAF proběhla na MIFA Annecy 2013. U nás byl projekt poprvé prezentován na Anifilmu 2013 v Třeboni. Na letošním ročníku se organizačně podílely také asociace animovaného filmu Polska, Slovenska, Slovinska a univerzita MOME z Maďarska.