V průběhu června 2024 by měl být sněmovnou schválen nový audiovizuální zákon, na základě kterého od 1. 1. 2025 vznikne Státní fond audiovize a zanikne Státní fond kinematografie. 

Stávající Krátkodobá Koncepce 24, ve které jsou výzvy určené pro animaci, končí v září 2024 a nová už nebude vypsána. V přechodném období Státní fond kinematografie rozšířil stávající krátkodobou koncepci. Aktualizaci KK24 schválila Rada SFKMG, v rámci které bude pro výrobu animovaného filmu vyčleněno 70 mil. Kč. O bližším termínu výzvy, který by měl být pravděpodobně na začátku čtvrtého čtvrtletí roku letošního roku, Vás budeme informovat.

Obsáhlejší informace o transformaci fondu pravděpodobně představí v rámci letošního KVIFF.