Následující prohlášení bylo přednesen Martinem Kotíkem, předsedou ASAF, v rámci kulatého stolu zorganizovaném ministerstvem kultury za účelem projednání tématu finančních příspěvků ze strany nadnárodních VOD platforem do české kinematografie.

Animace je ve srovnání s dalšími oblastmi české audiovize malý sektor. Nedovoláváme se přesto ochrany, protože důvěřujeme svým schopnostem, ale nezbytně potřebujeme férová pravidla.

Chápeme, že odvody financí do systému dotací a transferů mají na straně plátců limity dané jejich možnostmi. Rozumíme tomu, že i oni musí obstát v ostré konkurenci zejména globálních hráčů.

Vnímáme pozitivně zájem tuzemských televizí a VOD platforem o animované pořady, který však neumíme uspokojit, protože nám schází nezbytné investice do vývoje vázané na vážně míněnou poptávku. Česká animace tradičně oslovuje dětské diváky. Existuje nepochybná veřejná poptávka po kvalitních pořadech pro děti, kterou z principu nemůže uspokojit nákup zahraniční produkce. Podpora tvorby pro děti ze strany veřejnoprávní ČT není univerzálním řešením, se kterým bychom se měli spokojit.

Klíčovým cílem jsou proto pro nás jednoprocentní přímé investice, které umožní navrhované úpravy normy AVMSD, a které mohou do budoucna přispět k narovnání podmínek podnikání v sektoru české audiovize a znamenají značný přínos také pro českou animaci.

  • Společným strategickým cílem je silná domácí produkce spojená s vývojem, která bude konkurenceschopná v mezinárodní měřítku.
  • Tento cíl může být splněn pouze tehdy, pokud všichni maximálně podpoříme naše talentované tvůrce a ambiciózní producenty.
  • Zároveň je nezbytné podpořit domácí výrobu, která musí efektivně konkurovat pobídkovým systémům v jiných zemích.

Nehledáme řešení v podobě dalších vynucených transferu vždy omezených finančních prostředků, jejichž následné rozdělování v dotačních systémech závisí na subjektivním uvážení několika posuzovatelů.

Dlouhodobě proto zdůrazňujeme zásadní úlohu přímých investic. Tato cesta umožňuje všem zainteresovaným stranám na základě poptávky a jejího uspokojení dosáhnout patřičného profitu a omezuje vždy subjektivní přerozdělování.

Distributoři, provozovatelé lineárních TV a VOD platforem jedině na základě uspokojení své poptávky mohou získávat kvalitní audiovizuální obsah, který následně monetizují. Tvůrci pak budou spravedlivě finančně oceněni a producenti mohou investovat do dalšího vývoje a navazující výroby.

Česká audiovize nezískala slibované prostředky z Národního programu obnovy a v této chvíli jsou vyčerpány také finanční zdroje v systému filmových pobídek spravovaných Státním fondem kinematografie. Namísto očekávaného restartu a expanze české audiovize čelíme vážné krizi. Současná krize však může být i příležitostí a pro tentokrát to není jenom nesčetněkrát opakované klišé. Potvrzují to ostatně dobré zkušenosti s přímými investicemi z dalších zemí Evropské unie.

Chceme proto prostřednictvím navržených změn v normě AVMSD vyslat jednoznačný signál, že budoucnost české audiovize spočívá v našich schopnostech a nikoliv v dalších dotacích a regulacích. Díky pouhému jednomu procentu se nám všem nabízí šance vykročit po cestě, která povede k sebevědomé a úspěšné české audiovizi.