Platforma CREATOOLA ve spolupráci se industrie sekcí libereckého filmového festivalu Anifilm 2022 uspořádala v pátek 13. května panelovou diskusi zástupců animačního sektoru a veřejných institucí. Publikum tvořili především pozvaní účastníci industrie programu a animarketu festivalu Anifilm. V průběhu více než dvouhodinové debaty se diskutující soustředili především na problematiku nedostatku uchazečů a kvalifikovaných pracovníků v sektoru animace.

Zleva: Roman Hladík (Herní klastr), Pavel Zingl (MKČR), Ondřej Chrást (MKČR), Radko Sáblík, Pavel Barák (Asociace herních vývojářů), Vojtěch Dvořák (Ministerstvo školství), Marek Toušek (ASAF)

Za ministerstvo kultury se zúčastnil náměstek ministra Ondřej Chrást (Piráti) a vedoucí sekce kreativních průmyslů Pavel Zingl, ministerstvo práce a sociálních věcí zastupovala on-line připojená vrchní rada Jana Malá a školství vedoucí tvorby koncepcí vysokého školství Václav Dvořák. Mimořádně inspirativní byl ve svých vystoupeních ředitel Smíchovské střední průmyslové školy a gymnázia pan Radko Sáblík, který zároveň patří mezi členy odborného týmu, který připravil strategii rozvoje českého školství 2030+. Animační sektor zastupovali pan Radek Hladík za Herní klastr a Pavel Barák za Asociaci herních vývojářů ČR. Sestavu doplnil Marek Toušek, předseda platformy Creatoola.

Debata se soustředila na problematiku zaměstnanosti v oboru animace, protože nedostatek pracovníků brání jeho dalšími rozvoji. V této chvíli v sektoru akutně schází stovky uchazečů o volné pracovní pozice od kreativních profesí až po IT specialisty. Podstatné jsou samozřejmě také finance a alokace zdrojů z mimořádného Plánu národní obnovy, který kromě jiného má podpořit rozvoj digitální ekonomiky a vzdělávaní a jejich prostřednictvím také restart ekonomiky. Řádově se jedná o miliardy korun, přičemž například v programu digitální transformace se bude mezi projekty rozdělovat 4,7 miliardy, 7 miliard je určeno pro rozvoj politiky zaměstnanosti a o 3,4 miliardy se mohou ucházet zájemci v programu regionálního rozvoje kulturních a kreativních sektorů.

Vedle financí se diskutující vyjadřovali také k problematice vzdělávání na školách a celoživotního profesního vzdělávání. Zajímavým tématem se stala rekvalifikace, když rezervoárem nových uchazečů o obor animace by se podle názorů diskutujících měly stát profese, které v budoucnu například ohrozí robotizace. Opakovaně se účastníci kriticky vyjadřovali ke stavu českého školství a vzdělávacího systému, kde se v blízké budoucnosti musí mnohé změnit, protože jinak rychle ztratíme konkurenceschopnost jako obor, ale i jako společnost a stát v mezinárodním kontextu.

Mnohdy se zdrojem překážek a omezení stává nedostatek vzájemné komunikace mezi resorty a v tomto smyslu jsou obdobná setkání skvělou příležitostí, jak napravit rozličné kompetenční nedorozumění. Finanční prostředky a možnosti podpory pro náš obor jsou totiž doslova rozprostřeny napříč různými resorty a programy a nesnadná je už pouhá orientace v této nabídce. Požadavek na přehlednější informování o dostupnosti programů podpory byl ostatně jeden z konkrétních výstupů setkání.

Na závěr se hosté i publikum shodli, že společné setkání snad konečně napomůže otevřít cestu k potřebným změnám v oblasti trhu práce, abychom se příště mohli věnovat jiným naléhavým tématům, která se dotýkají sektoru české animace. Koneckonců v absolutních číslech se každoročně jedná „pouze“ o stovky chybějících uchazečů a zaměstnanců.