Vnímáme jako velký problém, že se děti dívají na nepříliš kvalitní animovanou tvorbu ze zahraničí. Tvorba českých animovaných seriálů pro děti totiž výrazně stagnuje. Zejména pro předškolní děti je animovaný film zásadním médiem, které jim zprostředkovává obraz světa a zasvěcuje je do jeho fungování z pohledu kulturního, sociálního i vědomostního. Proto je kvalita, původ i zaměření sledovaných filmů pro duševní rozvoj dětí zcela klíčová.

Televize vysílá starší české seriály a večerníčky. Ty jsou ale staré často až 50 let. I přes své kvalitní zpracování už současné děti jednoduše neoslovují. Mají nejen odlišný filmový jazyk, než na jaký jsou dnes děti zvyklé. Nemohou ale ani reflektovat současná témata, produkty či technologie, které nás obklopují. V zahraničí nakupované snímky zase přináší jiný kulturní narativ, a tak se nám naše děti vlastně odcizují.

Na festivalu Anifilm v Třeboni jsme proto otevřeli diskusi o těchto tématech. Zúčastnili se jí Lucie Hermánková a Petr Kužvart z linky Dítě v ohrožení a Filip Šinkner z Národního ústavu duševního zdraví. Následovala pak také debata s poslankyní Kateřinou Valachovou, ředitelkou Státního fondu kinematografie Helenou Bezděk Fraňkovou a zástupci České televize.

Všichni účastníci debat se shodli, že animovaná tvorba je pro děti klíčovým zdrojem informací o světě a že pomáhá předávat jim kulturní a společenské rituály pro ně nejsrozumitelnější formou – pomocí příběhů. Je proto pro českou společnost zásadní, aby zde vznikala česká animovaná tvorba.

Chtěli jsme zjistit, jaký názor mají na toto téma lidé z řad širší veřejnosti, mimo filmový průmysl. Spustili jsme proto anketu s jednoduchou otázkou. Děkujeme všem, kdo jste nám poskytli svou odpověď.

Zde jsou výsledky ankety. Z vašich reakcí plyne, že chcete, aby se děti dívaly hlavně na kvalitní obsah, a to nejlépe ve vyváženém poměru české a zahraniční tvorby. Pro nás je to silná motivace, abychom pokračovali ve své práci a dále se snažili zajistit více peněz na produkci současného, kvalitního, českého animovaného obsahu pro děti.

Autoři: Lucie Šplíchalová, Michal Podhradský