CEE Animation Workshop je celoroční vzdělávací program určený pro vývoj projektů a vytváření sítě pro producenty a jejich tvůrčí týmy. Je zaměřený na animované nebo hybridní projekty různé délky a typu (krátkometrážní, celovečerní i seriály) a jeho cílem je poskytnout účastníkům vzdělání v oblasti vývoje, počínaje práce nad scénářem nebo uměleckým a výrobním poradenstvím. V celé řadě přednášek a prezentací vystoupí uznávaní mezinárodní odborníci a představí nejen současné trendy ve výrobě, marketingu, distribuci, ale i případové studie mezinárodních koprodukcí, finanční a právní záležitosti a další důležité aspekty.

Zvláštní pozornost bude věnována práci ve skupinách s umělci z různých oborů, kteří se s účastníky podělí o své zkušenosti a dovednosti. Workshop usnadní producentům a kreativním týmům stát se součástí mezinárodní sítě animačního průmyslu a dále rozvíjet projekty v souladu se současnou poptávkou na trhu a distribuci. Program také nabídne příležitost prezentovat své projekty a získat online poradenství.

CEE Animation Workshop je rozdělen do tří šestidenních modulů. První se zaměří na vývoj, druhý na výrobu a financování a třetí na přístup na trh. Třetí modul bude uspořádán společně s CEE Animation Forum (dříve známým jako Visegrad Animation Forum), zavedenou platformou pro pitching, která každoročně do Třeboně přiváží důležité světové decision-makery z oblasti animace.


KDO SE NA WORKSHOP MŮŽE PŘIHLÁSIT

  1. Producenti a členové tvůrčího týmu (režisér nebo scénárista) s vlastním animovaným projektem jakékoli formy a délky.
  2. Odborníci z oblasti animovaného filmu bez projektu (zaměstnanci veřejných i soukromých fondů, televizních stanic, zástupci studií, prodejních, distribučních a marketingových společností apod.)

O účast v CEE Animation Workshopu mohou žádat pouze účastníci ze zemí s nízkou produkční kapacitou (Albánie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Česká republika, Estonsko, Gruzie, Chorvatsko, Island, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Makedonie, Moldava, Norsko, Portugalsko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Tunisko, Ukrajina).


DŮLEŽITÉ TERMÍNY

Uzávěrka pro přihlášky: 22. října 2018

Program je rozdělen na tři šestidenní workshopy:
Workshop 1: 30. listopadu – 6. prosince 2018, Lublaň, Slovinsko
Workshop 2: 20. – 26. března 2019, TBC
Workshop 3: 3. – 9. května 2019, Třeboň


ÚČASTNICKÝ POPLATEK

Producenti s animovaným projektem ve vývoji: 1.800,00 EUR
Další člen kreativního týmu s projektem: 900,00 EUR
Účastníci bez projektu: 1.800,00 EUR

Je možné zažádat o stipendium.

Účastnický poplatek pokrývá veškeré náklady spojené s organizací a účastí na programu, včetně ubytování a stravování během workshopů, poradenských schůzek a účastnického poplatku na pitchingovém fóru. Náklady na cestu do / z místa konání a veškeré dodatečné náklady, které nejsou uvedeny výše, nejsou zahrnuty.


JAK SE PŘIHLÁSIT

Vyplňte online formulář a přiložte všechny požadované dokumenty nejpozději do 22. října 2018. Pokud žádáte o stipendium, zašlete prosím motivační dopis s odůvodněním přímo na adresu submissions@ceeanimation.eu.

CEE ANIMACE je nový zastřešující název pro všechny aktivity dříve známé jako VISEGRAD ANIMATION FORUM neboli VAF.