8. února 2016 rozhodl Akademický senát FAMU o jmenování nového děkana FAMU pro volební období 2016 – 2020. Je jím pan Mgr. Zdeněk Holý.

V tajném hlasování dopadly výsledky následovně:

Zdeněk Holý: 5

Marek Hovorka: 1

Ladislav Šerý: 0

Martin Vadas: 0

Jiří Vlach: 3

Zpětně se na prezentaci jednotlivých kandidátu můžete podívat zde:

https://www.youtube.com/watch?v=jyf06anSzXE