Jednou ze zásadních změn novely zákona o audiovizi, schválené vládou a v současné době projednávané parlamentem, je poskytování filmových pobídek. Asociace animovaného filmu na výzvu Fondu kinematografie k návrhu novely vyjádřila své připomínky, zejména v části upravující podporu televizní tvorby.

Filmové pobídky neboli daňové vratky nejen pro zahraniční, ale i tuzemskou filmovou produkci fungují v ČR od roku 2010 a umožňují na základě novely zákona vracet producentům až 20 % nákladů.

Filmovou pobídku může Fond poskytnout na realizaci audiovizuálního díla, tj. nikoliv pouze kinematografického díla, ale například i reklamy nebo televizního seriálu. Filmové pobídky tak představují příležitost pro sektor animace nabízet své služby zahraničním produkcím, ale i financovat své vlastní projekty.

Většina animované produkce ve světě obnáší TV seriálovou tvorbu (odhadem 80 %), ta ovšem v žádném případě nesplňuje kritéria dosud platného českého pobídkového systému, který udává minimální stopáž epizodního dílu TV seriálu 40 minut. Tato stopáž není absolutně kompatibilní s celosvětovými trendy. Animované TV seriály se na rozvinutých trzích běžně vyrábějí ve formátech 52 (26) epizod o stopáži 11 či 13 minut na epizodu a nebo 24 epizod o stopáži 26 minut na epizodu.  

ASAF využil příležitost připomínkovat návrh změny zákona o audiovizi tak, aby producenti a studia v animaci měli možnost využít systému pobídek k financování především TV produkce. Vznesené připomínky ze strany ASAF byly v rámci navrhované novely zákona plně zohledněny. Jde především o úpravu minimální stopáže na epizodu a minimální objem rozpočtu seriálu. Navržená úprava zákona v § 42 přímo říká: „Filmovou pobídku lze poskytnout na výrobu audiovizuálního díla, které je animovaným televizním seriálem o počtu alespoň 13 dílů, kde délka jednoho dílu činí minimálně 4 minuty a jehož celková výše uznatelných nákladů dosáhne bez daně z přidané hodnoty alespoň 10 mil. Kč.“

Novela zákona o audiovizi v současné době čeká na schválení zákonodárci. Už nyní je naděje, že sektor animace získá pro svůj rozvoj důležitý nástroj. Bude záležet jen na producentech, animačních studiích, ale i umu jednotlivců, zda tuto možnost využijí k realizaci konkurenceschopných projektů se světovou ambicí.

Platné znění zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie, s vyznačením navrhovaných změn ke stažení ZDE.