CEE Animation Workshop je celoroční vzdělávací program určený pro vývoj projektů a zvyšování dovedností pro producenty a jejich tvůrčí týmy. Je zaměřený na animované nebo hybridní projekty různé délky a typu (krátkometrážní, celovečerní i seriály) a jeho cílem je poskytnout účastníkům vzdělání v oblasti vývoje, počínaje práce nad scénářem nebo uměleckým a výrobním poradenstvím. Přihlásit se mohou také zájemci bez projektu – např. zástupci animačního průmyslu nebo veřejných institucí.

Workshop pomáhá při vývoji scénářů a výtvarných návrhů, zaměřuje se na řešení právních otázek a problematiku autorského práva, na možnosti financování, plánování výroby a cash flow, hudbu a zvuk, herectví a dabing pro animační obor, distribuci, propagaci, nové technologie nebo marketing. Pozornost bude věnována portfoliu producenta a přípravě na pitching projektu. Špičkoví lektoři a odborníci také poradí, jak si stanovit jasný plán realizace projektů (určení cílové skupiny, marketingové, propagační a distribuční strategie nebo plán výroby).

Program kombinuje práci ve skupinách, prezentace, masterclasses, panelové diskuze a případové studie, které se zaměří na praktické dovednosti účastníků a vývoj jejich projektů. Třetí a závěrečný modul proběhne souběžně s CEE Animation Fórem a producenti tak dostanou jedinečnou příležitost prezentovat své projekty před širokým publikem decision-makerů, zástupců filmového průmyslu či veřejných televizí a sales agentů.

CEE Animation Workshop je rozdělen na tři šestidenní workshopy:

  • 29. listopadu – 5. prosince, Lublaň, Slovinsko
  • březen 2020, Tallinn, Estonsko
  • květen 2020, Třeboň, Česká republika (součástí CEE Animation Fóra)


NA WORKSHOP SE MŮŽETE PŘIHLÁSIT:

  1. s vlastním animovaným projektem ve vývoji – určeno pro producenta a jednoho člena tvůrčího týmu (režisér nebo scénárista),
  2. bez animovaného projektu – určeno odborníkům z oblasti animace (zaměstnanci veřejných i soukromých fondů, televizních stanic, zástupci studií, prodejních, distribučních a marketingových společností apod.).

Více informací o podmínkách naleznete zde.

O účast v CEE Animation Workshopu mohou žádat pouze osoby ze zemí s nízkou produkční kapacitou (Albánie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Česká republika, Estonsko, Gruzie, Chorvatsko, Island, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Makedonie, Moldava, Norsko, Portugalsko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Tunisko, Ukrajina).

ÚČASTNICKÝ POPLATEK

Dva účastníci s animovaným projektem ve vývoji: 2,700 EUR
Jeden účastník bez projektu: 1,800 EUR

Účastnický poplatek pokrývá veškeré náklady spojené s organizací a účastí na programu, online konzultace, ubytování a stravování během workshopů. Náklady na cestu do / z místa konání a veškeré dodatečné náklady, které nejsou uvedeny výše, nejsou zahrnuty. Je možné zažádat o stipendium.


JAK SE PŘIHLÁSIT

Vyplňte online formulář nejpozději do 30. srpna:

Více podrobností o přihlášce najdete na webových stránkách zde nebo můžete kontaktovat organizátory (office@ceeanimation.eu).

 

CEE Animation Workshop je finančně podpořen Evropskou unií, Creative Europe – MEDIA Programme.