Dnešní dítě v předškolním věku získává podle pozorování psychologů 60 až 70 % všech informací o světě z videa. Současná česká animovaná tvorba ale díky nedostatečné systémové podpoře a zdrojům spíše stagnuje. Děti se proto dívají na zahraniční filmy a získávají kulturní výbavu cizích kultur. Jako Asociace animovaného filmu dlouhodobě sledujeme záměry zemí z celého světa nepropást období budování dětské duše a snahu o udržení kontinuity v předávání kulturní výbavy malým občanům. České republice podobná strategie zcela chybí.

ASAF, česká Asociace animovaného filmu, se dlouhodobě snaží na tento problém poukázat a otevřít diskusi o něm.

Podpořte českou animaci a odpovězte na krátkou anketní otázku: https://www.survio.com/survey/d/S4U2P8A6Q5Q5T3R3D