Státní fond kinematografie představil Krátkodobou koncepci pro rok 2019. Na základě doporučení Asociace animovaného filmu (ASAF) došlo k navýšení podpory vývoje animovaného filmu o čtyři miliony korun.

První změna oproti loňskému roku se týká okruhu výzvy „První verze scénáře celovečerního hraného nebo animovaného filmu“. Zde došlo k mírnému navýšení o 500 tisíc korun na celkových 3,5 milionu korun. Zásadnější úpravou však prošla výzva na vývoj animovaného filmu, kde se celková částka zvedla na osm milionů korun. O čtyři miliony korun, o kterou byla tato alokace navýšena, byla snížena dotace výzvy „Výroba animovaného filmu“.

Pokud se má česká animace znovu dostat do vyššího povědomí v zahraničí, musíme se soustředit na kvalitní zpracování projektů již ve fázi vývoje. Právě ta je pro budoucí úspěch animovaného díla naprosto klíčovou a není dobré tuto fázi nikterak podcenit. Kvalitní vývoj je zároveň výchozím předpokladem pro navázání koprodukčních vztahů, bez kterých český film lze sotva ufinancovat,“ vysvětluje Marek Toušek, místopředseda Asociace animovaného filmu.

Změna, kterou se podařilo v Krátkodobé koncepci prosadit, spadá mezi priority Asociace animovaného filmu. V rámci tzv. Strategického konceptu rozvoje oboru animace navrhuje strategické směry oboru animace, na které musí být soustředěna hlav­ní pozornost v krátkodobém a střednědobém horizontu do roku 2020.

V roce 2018 se do výzvy „Kompletní vývoj animovaného filmu“ přihlásilo celkem 15 projektů, které žádaly o podporu ve výši přesahující deset milionů korun. Celkem čtyři miliony korun si mezi sebe rozdělilo šest projektů: Rosentaal (MAUR film, výše podpory 1 200 000 Kč), Golem (Hausboot Production, 900 000 Kč), Dopis od srdce (BFILM.cz, 650 000 Kč), Michaela (KABOS Film & Media, 600 000 Kč), Bábovka (Masterfilm, 400 000 Kč) a Malá Odysea (k-pictures, 250 000 Kč).

Stáhněte si Krátkodobou koncepci 2019 zde.

————————————————————————————————————————

Co znamená vývoj animovaného díla:
Pro producenta fáze vývoje nabízí dvě možné cesty: najít pro svůj film předlohu, tedy nějaké původní dílo, ze kterého chce vycházet, nebo vytvořit vlastní dílo. K tomu, aby převedl animované audiovizuální dílo (AAD) do takové podoby, aby na něm mohli v následujících krocích pracovat další tvůrci (scénář, výtvarné předlohy, testy animace, technologické testy…), je nezbytné najít autory se zkušeností z animace.

Součástí procesu je vytvoření postav příběhů, jejich charakterů a základního dějového schématu. Výtvarník vytvoří design postav a prostředí. Animační testy pak ukážou cestu, jakým způsobem se bude technologicky AAD vyrábět a kolik bude realizace stát. Dále se vytvoří storyboard (rozzáběrovaný scénář). Jednotlivé procesy vývoje AAD se divácky testují. Nezřídka se stane, že jednotlivé fáze se několikrát opakují, dokud není dosaženo požadovaného výsledku.

Animovaný celovečerní film spotřebuje na vývoj přibližně 10 procent z celkových nákladů, nicméně kreativitou se na něm podílí asi z 85 procent. Právě v tento moment vzniká tzv. Intelectual Property (IP), duševní vlastnictví, vázané na konkrétní dílo. S duševním vlastnictvím lze dále obchodovat, a tak díky IP producent různými způsoby získává finanční prostředky na realizaci díla.