Seminář zaměřený na mezinárodní koprodukci animovaných filmů se uskuteční ve dnech 25. – 26. 10. 2018 v Praze. Pětice úspěšných producentů zde bude sdílet své zkušenosti a osobní filmařské know-how. Cílem dvoudenního programu je ukázat tuzemským producentům na konkrétních světově úspěšných projektech způsoby vedení projektů mezinárodních koprodukcí, jejich výhody a úskalí. Seminář pro filmové tvůrce, profesionály a odborníky z televizních společností organizuje Asociace animovaného filmu (ASAF).

Současná dlouhodobá situace v českém animačním průmyslu, nedostatečná státní podpora a legislativa vyžadují po producentech vyvíjet své filmy v mezinárodní koprodukci. Zejména v případě celovečerního filmu nebo seriálu jde o nutnost a bez zahraničních partnerů a jejich finančního podílu je vznik takového díla téměř nemožný. Jádrem semináře bude pět případových studií. Pozvaní producenti se podělí o své zkušenosti s mezinárodní spoluprací s různými zeměmi a účastníci tak získají přehled a srovnání rizik daných zemí. „Jednotlivé prezentace budou velmi detailní. Každý řečník bude mít 90 minut a náš požadavek byl dostat se pod povrch obligátních informací a výčet úspěchů pozvaných producentů. Naopak chceme slyšet o jejich negativních zkušenostech, ze kterých se lze poučit mnohem lépe,“ vysvětluje Marek Toušek (ASAF), organizátor semináře.

Mezi potvrzenými řečníky je Olivier Nomen (Studio 100 Animation, Včelka Mája, Viking Vic, Heidi, Arthur a Minimojové, Galactic Agency). Oliver ukáže rozdíly v koprodukci ve Francii, Belgii, Španělsku, Kanadě, Austrálii a vysvětlí, v čem tkví ekonomické příležitosti a nástrahy. Zastaví se také u často obávaných právních a uměleckých aspektů mezinárodní koprodukce. Producentka Kristine Knudsen na svém celovečerním filmu Letíme (r. Toby Genkel, Reza Memari, 2017, DE, BE, LUX, NO) objasní úskalí v samotných začátcích projektu a zodpoví zásadní otázky: Jak najít spolehlivého koproducenta a zajistit si tak finance pro svůj projekt? Jak úspěšně napojit výrobu, distribuci a marketing? Další případová studie půjde za velmi úspěšným celovečerním filmem Another Day of Life. Urszula Łuczak, zástupce polské produkční společnosti Platige Image, vysvětlí nástrahy mezinárodní koprodukce – v tomto případě hned pěti evropských zemí (Polsko, Španělsko, Belgie, Německo, Maďarsko). Izraelský producent Amit Gilcelter (The Hive Studio) se podělí o své praktické zkušenosti s koprodukcí krátkých filmů, které mu pomohly připravit se na vývoj celovečerního filmu. Českým zástupcem bude Martin Kotík (Rolling Pictures), známý především díky jeho prvnímu celovečernímu filmu Hurvínek. Jde o nejdražší CGI film v České republice, který vznikl v česko-belgicko-ruské koprodukci. Svou případovou studii Martin zaměří na momenty, které by nyní v rámci mezinárodní koprodukce svého filmu udělal jinak.

Zvláštní pozornost bude na semináři věnována Izraeli. V loňském roce ministr kultury ČR podepsal Dohodu o filmové koprodukci mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael, která by měla zjednodušit a rozšířit spolupráci českých a izraelských filmařů. Zástupci izraelských producentů v krátkosti představí možnosti koprodukce a současnou animační tvorbu v jejich zemi. 

Přihlášení je možné do 15. října 2018 přes online formulář: coproduction.asaf.cz/#register. Účastnický poplatek činí 1 815 Kč pro profesionály, 600 Kč pro studenty a členy Asociace producentů v audiovizi (APA). Pro členy Asociace animovaného filmu je účast zdarma.

Seminář bude probíhat v angličtině. Podrobný program, včetně portrétů prezentujících producentů, je k dispozici zde: coproduction.asaf.cz.
Další informace poskytne Marta Jallageas, jallageas@asaf.cz.