Organizátoři industry programu Fest Anča hledají Nové talenty. Pro přihlášení svého projektu máte měsíc.

 

Cílem industry programu Fest Anča Nové talenty je představit aktuální projekty slovenských a českých animátorů v přípravné fázi, vytvořit prostor pro diskuze a sdílení zkušeností a především poskytnout profesionální couching pro vybrané tvůrce.

Industry program bude probíhat 24. – 26. 6. 2015 v Žilině. Pitchingová prezentace každého animátora je časově omezená na max. 10 minut. Čas by měl animátor využít na prezentaci svých předešlých prací a především pro konkrétní projekt v přípravné fázi – animovaný celovečerní film, krátký animovaný film nebo animovaný seriál. Součástí prezentace může být také krátký showreel. Prezentace bude probíhat ve slovenském a českém jazyce. Nejlepší projekty jednotlivých kategorií budou hodnoceny a oceněny odbornou porotou.

Pokud máte zájem zúčastnit se pitching fóra, zašlete prezentaci svojí práce a informace k připravovanému projektu, spolu s portfóliem ve formě infoslides, showreelu a vašeho CV, a to nejpozději do 15. 5. 2015 na adresu maria@festanca.eu.

Vybraní účastníci budou vyhlášení 1. 6. 2015. Zúčastněným animátorům festival poskytne akreditaci a ubytování v Žilině na 2 noci.

Podrobný industry program Fest Anča naleznete na oficiálních webových stránkách festivalu: http://festanca.sk/2015/sk/call-for-animators.