Novinky

Report: Red Bricks v Žilině

Michal Podhradský (Animation People) se ve dnech 25. a 26. června zúčastnil prvního pracovního setkání producentů zemí CEE pracujících na projektu RED BRICKS v Žilině.

„Na tomto pracovním workshopu, který vyrostl na půdorysu Visegrad Animation Forum, se účastníci z Polska, Slovinska, Slovenska a České republiky, snažili modelovat reálnou koprodukční síť. Pod vedením zkušené dramaturgyně a koordinátorky projektu – Anny Vášové – na svých projektech animovaných televizních seriálů odlaďovali parametry svých projektů tak, aby byly producentsky uplatnitelné v dalších národních televizích. Po vytvoření společného portfolia vzájemně akceptovaných projektů bude následovat v jednotlivých televizích fáze analýzy procesů, které vedou, nebo nevedou ke koprodukční akceptaci projektu. Dlouhodobým cílem projektu RED BRICKS je vytvoření producentské sítě na území střední a východní Evropy a modelace procesních maket, které by v národních televizích zjednodušovali komunikaci s producenty animovaných seriálů.

Spoluorganizátorem setkání byla industry sekce Mezinárodního festivalu animovaných filmů FestAnča. V rámci této sekce proběhla mimo jiné i panelová diskuse na téma česko-slovenské spolupráce mezi televizemi a fondy obou zemí se zaměřením na animovanou tvorbu.

V rámci festivalu organizátoři VAF navázali pracovní vztahy s producenty animovaných filmů z Estonska.“

Další příspěvky

Sorry, the comment form is closed at this time.