Novinky

Aniont – video platforma krátkometrážního filmu

Za založením mezinárodního internetového portálu Aniont stojí dramaturgický tým festivalu Anifilm. Sdružuje studentskou a autorskou animovanou krátkometrážní tvorbu, včetně videoklipů nebo hraničních forem animace.

aniont_logo

Platforma Aniont byla spuštěna v květnu letošního roku. Výběr filmů do její databáze funguje na bázi oslovování autorů. Čím více se  však dostává do povědomí odborné veřejnosti, sami autoři se na ni obracejí a žádají o prezentaci svého filmu.

Aniont nebude sdružovat pouze české krátkometrážní filmy. Dramaturgickému týmu, Pavlu Horáčkovi a Malvíně Toupalově, se podařilo získat podporu festivalu Animafestu Zagreb, festivalu Be There! v Korfu a slovenského festivalu Fest Anča v Žilině.

Programový ředitel Anifilmu, Pavel Horáček, mluví o vizi Aniontu následovně: „Primárním cílem je poskytnout prostor krátkometrážní autorské animaci, pro niž v tuto chvíli chybí distribuční kanály. Aniont má zároveň sloužit nejširší veřejnosti, která se zde nemusí ,prokousávat nevytříděným materiálem´. Předností našeho projektu je vedle kurátorského dohledu také absence jakékoliv reklamy. Namísto megaportálů, na nichž lze nalézt všechno možné, se na Aniontu koncentruje pouze animace s určitými kvalitami, které preferují mezinárodní festivaly.

Dlouhodobě s portálem plánujeme pracovat více koncepčně – chceme sestavovat tematické bloky, částečně a jednodušeji rovněž zpřístupňovat Ozvěny Anifilmu, které již v tuto chvíli kolují po různých místech ČR. Dalšími možnostmi jsou on-line festivaly, kdy by se některé tituly zpřístupnily pouze na omezenou dobu. A rádi bychom také získávali filmy pro exkluzivní premiéry nebo speciální uvedení, kdy bychom autorům na oplátku poskytli propagaci.“

Internetový portál neslouží jen k propagaci krátkometrážního filmu, dává ale rovněž tvůrcům zpětnou vazbu. Jednotlivé filmy může návštěvník na stránkách ohodnotit od jedné do deseti hvězdiček nebo autora finančně podpořit částkou, která mu bude v plné výši vyplacena.

Producenty nebo autory uvedení filmu na portálu Aniont nic nestojí, rovněž uzavřená smlouva si nenárokuje žádnou výlučnost. Film poskytnutý Aniontu tedy mohou autoři neomezeně promítat nebo kdykoli od uzavřené smlouvy odstoupit.

www.aniont.com

Další příspěvky

Sorry, the comment form is closed at this time.