Asociace animovaného filmu (ASAF) byla pozvána do pracovní skupiny pro transformaci státního fondu kinematografie, kterou zřídilo ministerstvo kultury. Tato poradní skupina zahrnuje klíčové hráče filmového průmyslu, včetně televizí, distributorů, producentů a VOD platforem. Jejím cílem je projednávat vybraná témata související s audiovizí, která se následně promítnou do nového zákona o audiovizi a souvisejících právních předpisů.

Mezi nejvýznamnější diskutovaná témata patří nové limity pro finanční pobídky, nastavení zdrojů pro nový audiovizuální fond v rámci celé audiovize a také nové zpoplatnění VOD platforem se sídlem v jiných členských státech EU (v souladu se směrnicí AVMSD). Diskuze se také zaměřuje na samotné fungování nového fondu.

“Jsme potěšeni pozváním zástupce ASAF do pracovní skupiny, což svědčí o tom, že široká odborná veřejnost považuje animaci za samostatnou a důležitou součást filmového průmyslu. Naším záměrem je prosadit potenciál, který animace má, a zapojit ho do nastavení podpory nového audiovizuálního fondu,” uvedl Martin Kotík, předseda ASAF.