Novinky

Výzva k přihlašování filmů na Anifilm 2021

Festival Anifilm sice skončil teprve nedávno, již teď ale běží přihlašování animované tvorby pro další připravovaný ročník. Díla se přihlašují online tady do konce letošního roku.

Festival se uskuteční v Liberci od 4. do 9. května 2021 a přijímá nyní díla do těchto kategorií:

1. Celovečerní film – Pro filmy delší než 60 minut. Porota uděluje ceny za film pro děti a za film pro dospělé.
2. Krátký film – Pro filmy do 59 minut natočené profesionálními tvůrci. 
3. Studentský film – Film může přihlásit tvůrce i škola.
4. Abstraktní a nenarativní animace – Audiovizuální dílo využívající principy animace v nejširším slova smyslu.
5. Videoklip
6. VR film – Díla určená pro virtuální realitu – animovaná 360° videa.
7. Počítačová hra – Porota uděluje ceny za hru pro děti a za výtvarný počin.
8. Český obzor (národní soutěž)
– krátký film
– studentský film
– televizní / online seriál
– videoklip
– zakázková tvorba

O vítězích soutěže Český obzor rozhoduje Rada animovaného filmu (RAF), která byla ustanovena v roce 2017 za iniciace a podpory Asociace animovaného filmu (ASAF), Mezinárodního festivalu animovaných filmů Anifilm a Evropských animačních cen Emile (EAA).  Skládá se z autorských tvůrců, producentů, animátorů, dramaturgů, teoretiků, historiků, kritiků, zástupců audiovizuálních přehlídek a festivalů a filmových pedagogové. RAF rozhoduje v online hlasování v období před konáním festivalu. Přihlášením díla do soutěže Český obzor dává přihlašovatel zároveň souhlas Radě animovaného filmu k nominaci díla do Evropských animačních cen Emile.

Do soutěže mohou být přijata pouze díla dokončená po 1. lednu 2020, která na festivalu doposud nesoutěžila. Stejně jako v předchozích letech není přihlašování nijak zpoplatněno. Dochází pouze k posunutí uzávěrky na 31. prosince 2020.

Pro více informací o statutu festivalu a pravidlech soutěže navštivte festivalové stránky. V případě jakýchkoliv dotazů se můžete obrátit na e-mail program@anifilm.cz

Další příspěvky

Sorry, the comment form is closed at this time.