Novinky

Výstava CITY CITY: Studenti animované a zvukové tvorby FAMU o současném městě a o citech

Od 8. 11. do 3. 12. 2017 proběhne v pražské Galerii AMU (GAMU) pod názvem CITY CITY společná výstava kateder animované a zvukové tvorby FAMU. Studenti a studentky zde představí nejen formou promítaných filmů, ale i pomocí zvukových a prostorových instalací svůj pohled na současné město a jeho/naše emoce.

Jednu z hlavních prostorových atrakcí výstavy tvoří trojrozměrný interaktivní model města z připravovaného loutkového filmu Filipa Blažka. Studenti a studentky zvukové tvorby model speciálně pro účely výstavy CITY CITY obohatili o hravé prvky reagující na povely návštěvníků různými zvuky.

Lidé si budou moct vyzkoušet například odposlouchávání jednotlivých modelových bytů pomocí domovních zvonků, jízdu s mini-autodráhou anebo jen tak pozorovat proměny města během inscenované denní a noční doby,” popisuje některá z oživení interaktivního modelu jeho autor Filip Blažek.

Rovněž speciálně pro tuto výstavu vznikla série krátkých animovaných dokumentů zachycující pomocí reálných zvukových nahrávek zajímavé lidské osudy a fenomény současného velkoměsta. Například snímek Náš prostor Petry Feňďové sleduje jeden den v životě prodavače časopisu Nový prostor, Tu a tady Michaely Mihalyové je zase vtipnou sociologickou sondou o výhodách a nevýhodách městského života. Projekční výběr pak bude pro účely výstavy doplněn o nejúspěšnější městské snímky z historie Katedry animované tvorby, mezi něž patří například Graffitiger Libora Pixy anebo Mythopolis Alexandry Hetmerové.

Iniciátorka výstavy Michaela Pavlátová, vedoucí Katedry animované tvorby FAMU, k originálnímu konceptu výstavy propojující animaci se zvukem uvádí: „Obvykle studenti zvuku ozvučují dokončené animované filmy našich studentů, zde tomu bude i naopak, předem daný zvuk se stává inspirací pro animaci. Tato výstava je pro studenty skvělou příležitostí vyzkoušet si animaci jinak než ji obvykle chápeme, totiž jako ucelené dramatické dílo, vyžadující divákovo soustředění. Zde mají možnost dát animaci jiný, volnější tvar bez časového určení, který funguje jako samostatný pohyblivý obraz, kam může divák kdykoliv vstoupit a zas ho opustit.

Součástí výstavy, která bude zahájena vernisáží 7. listopadu 2017, bude také rozmanitý doprovodný program. „Naším cílem je oživit působivé prostory malostranské Galerie AMU po celý měsíc konání výstavy. Chceme, aby se návštěvníci vraceli, rozjímali opakovaně nad filmy a instalacemi, stejně jako nad svým městem a vztahem k němu – aby si zkrátka odnesli zážitek, který jim kupříkladu tradiční návštěva kina neumožňuje,” zamýšlí se nad posláním výstavy CITY CITY její producentka Karolína Davidová.

V rámci doprovodného programu se bude konat odborný panel o budoucnosti distribuce animovaných filmů, večer inspirace, který představí chystané projekty studentů audiovize, koncert studentů zvukové tvorby a v neposlední řadě také tematickou městskou projekci neziskové organizace AniPromítačka, při níž budou moct studenti z FAMU možnost porovnat svou tvorbu s tvorbou studentů z animačních kateder z celého světa.

Výstava CITY CITY je v Galeriie AMU realizována za podpory FAMU a nadace Filmtalent Zlín.

Galerie AMU (GAMU)
Malostranské náměstí 12
Praha 1
Otevírací hodiny: denně kromě pondělí, 10-12 a 13-18 h

fendova-anidoc3

Kompletní doprovodný program výstavy CITY CITY:
Vernisáž výstavy
7. listopadu 2017 od 18:00

Animovaný film nejen v kinech a v galeriích
15. listopadu 2017
17:00 h – Panelová diskuse za přítomnosti animátorů, producentů i festivalových dramaturgů o současných možnostech a budoucnosti distribuce animovaných filmů
19:30 h – Prezentace nejnovějších studentských autorských projektů se zapojením animace
21:30 h – Divadelně-filmové představení LUNA studentů Alberta Hrubého (FUD LS ZČU) a Mikuláše Suchého (UMPRUM)

AniPromítačka
23. listopadu 2017, 19:00 h – Pásmo krátkých animovaných filmů s tematikou města natočených studenty
animace z nejrůznějších škol z celého světa

Dernisáž výstavy
30. listopadu 2017, 19:00 h – Slavnostní zakončení výstavy s hudebním doprovodem studentů zvukové tvorby

Další příspěvky

Sorry, the comment form is closed at this time.