Nejdůležitější diváci pro animovanou tvorbu jsou děti. Jak děti vnímají pohádky? Jaká jsou pro ně důležitá témata, v jakém věku? Hodnoty v pohádkách? Dramaturgická dogmata? Animace jako součást budování kulturní identity? Odpovědi na tyto a další otázky zazněly během semináře 24. března 2020.

Prezentujícími byli:
PhDr. Eva Šírová, Ph.D. – psycholog, KPS FF UK
Mgr. Mojmír Sedláček – psycholog, doktorand na KPS FF UK, filmový publicista
Mgr. Bc. Juraj Jonáš – psycholog a etnolog, doktorand na KPS FF UK, výzkumný pracovník NÚDZ
Mgr. Jan Josl, Ph.D. – estetik, filosof, Katedra speciální pedagogiky UJAK