Novinky

Češi chodí rádi do kina na animované filmy

Návštěvnost celovečerních animovaných filmů v českých kinech podle údajů Unie filmových distributorů (UFD) za rok 2016 činila 3 056 004 diváků. Celkové tržby se vyšplhaly na 389 291 927 Kč. Uvedené hodnoty se týkají období od ledna do prosince 2016 a vztahují se k filmům, které se podle UFD dostaly do žebříčku TOP 50. Na seznamu figuruje jediný český film Lichožrouti.

Studie Mapování animačního průmyslu v Evropě uvádí, že zhruba třetina všech diváků, kteří přijdou v Evropě do kina, jde na animovaný film a na celkových tržbách za vstupenky se animované filmy podílí téměř ze čtyřiceti procent (40 %). Návštěvnost animovaných filmů v české kinodistribuci činí 21 % z celkové návštěvnosti kin, což ukazuje na jejich značnou oblíbenost.

Ze sledovaných evropských zemí zaujímá česká kinodistribuce animovaných filmů sedmou příčku.

Jak vyplývá z čísel o návštěvnosti, i na relativně malém českém trhu prokazatelně existuje poptávka po rodinných animovaných filmech. To indikuje potenciál pro stimulaci nabídky k výrobě nových filmů ze strany českých producentů. Animovaný film může uspět ekonomicky, jedině pokud je uveden do distribuce i v zahraničí. To platí obzvlášť pro vyrobené filmy v Česku, které se musí orientovat na světového diváka. Oproti hranému filmu má animace výhodu v tom, že snáze překračuje hranice.

Relativního úspěchu dosáhl český celovečerní film Lichožrouti, uvedený do kin v říjnu. V konkurenci převážně zahraničních filmů se rozhodně neztratil a obsadil solidní čtvrté místo v počtu návštěvnosti a tržeb. Producentovi Ondřeji Trojanovi se navíc podařilo prodat práva na uvedení filmu v devíti dalších zemích.

Trend v návštěvnosti animovaných filmů za posledních pět let je jednoznačně vzestupný. Je škoda, že se vyrobí a uvede do distribuce v průměru jeden animovaný film za dva roky. Domnívám se, že by to měl být jeden až dva filmy uvedené do kin za rok, a to hned v několika zemích. Daleko více musíme výrobu filmů propojovat s distribucí k využití výhod společného trhu EU,“ vysvětluje místopředseda Animované asociace animovaného filmu (ASAF) Ing. Marek Toušek.

Současný celosvětový boom animace v posledních letech souvisí s inovacemi technologií do výroby a distribuce. Výsledkem je poptávka po animovaném obsahu jako nikdy v historii.  Nestimulovat výrobu nových tuzemských filmů a seriálů je ztráta příležitostí, které se nemusí opakovat. Z přehledu filmů je patrné, že má smysl investovat do větších projektů. Právě ty jsou páteří fungujícího animačního průmyslu, dokáží generovat příjmy a dát práci většímu množství tvůrců. Je nepochybné, že podpora animace má pozitivní kulturní, ekonomický a sociální dopad na společnost,“ dodává Toušek.

ASAF v současné době iniciuje diskuzi mezi tvůrci a zodpovědnými státními institucemi o tom, v jakých oblastech by se daly zlepšit podmínky podnikání v oboru animace se záměrem vybudovat silný animační průmysl. Východiskem jednání se subjekty státní správy jsou navržené strategické rozvojové směry v rámci studie Mapování oboru animace v ČR, kterou vydala Asociace animovaného filmu ve spolupráci s kanceláří Kreativní Evropa – MEDIA.

Vývoj návštěvnosti animovaných filmů v české kino distribuci v letech 2012 – 16 (zdroj: Unie filmových distributorů)

 

Vývoj tržeb animovaných filmů české kino distribuci v letech 2012 - 16 (zdroj: Unie filmových distributorů)

Vývoj tržeb animovaných filmů české kino distribuci v letech 2012 – 16 (zdroj: Unie filmových distributorů)

 

Pořadí animovaných filmů uvedených v kino distribuci v roce 2016 (zdroj: Unie filmových distributorů )

Pořadí animovaných filmů uvedených v kino distribuci v roce 2016 (zdroj: Unie filmových distributorů )

Další příspěvky

Sorry, the comment form is closed at this time.