Asociace animovaného filmu navrhla do Rady ČT filmového dramaturga Jaroslava Stuchlíka. Sněmovna parlamentu ČR bude mezi uchazeči vybírat celkem šest nových členů Rady ČT, a proto se Asociace animovaného filmu rozhodla využít tuto příležitost a nominovat zkušeného a odborně vybaveného kandidáta.

Jaroslav Stuchlík studoval činoherní divadelní režii na DAMU Praha a následně vystudoval obecné dějiny kultury a umění na Filosofické fakultě University Karlovy. V minulosti přednášel na VŠEM, je autorem vysokoškolské učebnice Reklama a Public Relations a publikoval odborné texty zaměřené na moderní média a kreativní průmysly. Profesně a odborně se věnoval amatérskému a loutkovému divadlu a mimo jiné působí jako lektor a porotce divadelních přehlídek. Filmové dramaturgii se věnuje naplno od roku 2012 a spolupracuje s předními českými producenty a distribuční společností CinemArt, pro které zajišťuje konzultace (tj. script consultant) a kompletní vývoj. Podílel se například na diváky a odbornou kritikou oceňovaném snímku Vlastníci (2019), který získal mimo jiné ceny Filmové kritiky a České lvy za rok 2019.

Jako odborný konzultant spolupracoval například na animovaných sériích Rosa a Dara a Mlsných medvědích příbězích, ale věnuje se také zejména distribuční dramaturgii celovečerních titulů. S Asociací animovaného filmu spolupracuje od roku 2019 a věnuje se především propagaci české animace a podpoře rozvoje animačního průmyslu v ČR.

Rozhovor s dramaturgem Jaroslavem Stuchlíkem o jeho kandidatuře do Rady ČT

Jak byste se stručně představil?

Moje profesní a životní dráha představuje možná poněkud neobvyklou spojnici dovedností, vzdělání, talentu a zájmů. Začínal jsem jako činoherní divadelní režisér, abych záhy objevil kulturní antropologii, kterou jsem vystudoval a která mě inspirovala, kromě jiného, k odbornému zájmu o kreativní průmysly. Nějakou dobu jsem se věnoval reklamě, PR a médiím, do kterých jsem ostatně přispíval i jako aktivní novinář. Spojení praktických zkušeností a teoretických znalostí mě přivedlo na akademickou půdu a několik let jsem přednášel studentům pražské VŠEM. Napsal jsem vysokoškolskou učebnici Reklama a PR, která se věnuje také moderním médiím. Marketingový výzkum, na který jsem se posléze odborně zaměřil, mě dovedl k testovacím filmovým projekcím pro filmové distributory a producenty. Začal jsem intenzivně spolupracovat především se skvělými lidmi ze společnosti CinemArt a záhy jsem se rozhodl naplno se věnovat profesi filmového dramaturga s poněkud obsáhlejším pracovním vymezením, které je dnes v systému studiových produkcí označováno jako script consultant, což je pozice, která se dá v jisté zkratce vysvětlit jako „vedoucí vývoje“.

Jaký je váš vztah k animované tvorbě?

Úplně na začátku mé profesní cesty bylo loutkové divadlo, které zůstává mou celoživotní láskou a od kterého není daleko k animaci. Věnoval jsem se vývoji celovečerních animovaných filmů, pro distribuční dramaturgii na téměř každodenní bázi analyzuji scénáře a projekty animovaných snímků z celého světa. Zajištoval jsem testovací projekce pro vývoj animované série “Rosa a Dara” a z obdobného základu vycházely odborné dramaturgické konzultace úspěšné TV animované série “Mlsné medvědí příběhy”.

Co byste označil za svůj největší dosavadní profesní úspěch?

Mimořádný je nepochybně film “Vlastníci”, na kterém jsem spolupracoval jako dramaturg a zajišťoval jsem jeho kompletní vývoj od námětu až k finálnímu scénáři. Považuji si také autorství vysokoškolské učebnice, ale možná důležitější jsou pro mě studenti, kteří byli mou velkou inspirací a mnozí z nich jsou dnes profesně mimořádně úspěšní. Popravdě však největší radost mívám z mladých amatérských divadelníků. Amatérské divadlo jsem v předchozích odpovědích doposud nezmínil, ale patří neodmyslitelně k mému životnímu příběhu. Věnuji se zejména mladým divadelním souborům, lektoruji divadelní přehlídky po celé republice a za ty nesčetné roky jsem potkal spoustu skvělých lidí, kteří společně vytváří v evropském a potažmo světovém kontextu neobvykle kvalitní divadlo. Někteří z nich se vydali na dráhu profesionálních umělců. Mám obrovskou radost z každého jejich představení.

Proč jste se rozhodl přijmout nominaci do Rady ČT?

Především jsem se rozhodoval nesnadno, protože to znamená náročnou práci ve veřejné instituci, jakou je Rada ČT. Několik let jsem byl členem celorepublikové Rady pro mladé divadlo a zažil jsem mnohá nesnadná a komplikované rozhodování. Moc dobře jsem si proto vědom, co mě případně čeká. Nicméně se zároveň domnívám, že jsem získal dostatek životních a profesních zkušeností a mohu se opřít také o adekvátní vzdělání a odborné znalosti, abych dokázal splnit všechny požadavky, které jsou na člena Rady ČT kladeny.

Co byste tedy chtěl v Radě ČT prosazovat?

Situace okolo Rady ČT je v této chvíli mimořádně komplikovaná a příslušný výbor Poslanecké sněmovny ČR nedoporučil ke schválení výroční zprávu za rok 2020. V programovém prohlášení vlády se navíc pětikoalice zavázala změnit způsob volby členů Rady ČT. Klíčovým úkolem doplněné Rady ČT bude především stabilizovat situaci a obnovit její řádné fungování. Zároveň je pravděpodobné, že mandát členů této Rady ČT bude předčasně ukončen a zvolena bude nová sestava na základě nového zákona, který Sněmovna připravuje. I dočasný mandát ale představuje šanci některé věci pozitivně posunout. Veřejnoprávní televize především potřebuje důvěru veřejnosti a ČT. Klíčovou úlohou Rady ČT je dohlížet na to, aby ČT zbytečně tuto přízeň svých diváků neztratila. V žádném případě nechci ani náznakem zpochybňovat úlohu veřejnoprávní televize, protože v mnoha ohledech je nenahraditelnou součástí české audiovize a systému demokratických médii. Pro její budoucnost je však zásadní orientace na kvalitní a inovativní obsah, kam spadá i rozmach VOD služeb a digitální distribuce audiovizuálních obsahů. Jsem přesvědčen, že jedině tak si ČT může udržet přízeň svých diváků i v budoucnu.

Jak chcete pomáhat české animaci?

Předně musím upozornit, že člen Rady ČT by neměl zastupovat skupinové zájmy, ale reprezentovat celou veřejnost. Česká animace má však v mnohém specifické postavení. Veřejnost se intenzivně zajímá o tvorbu pro děti a v tomto ohledu má ČT bezesporu v podpoře české animace mnohé rezervy. Zároveň je ČT klíčovým hráčem české audiovize, protože její objednávky mohou iniciovat další rozvoj českého animačního průmyslu, který se ostatně bez ní v principu ani neobejde, protože žádný další subjekt ji v této úloze nenahradí. Vedení ČT dlouhodobě deklaruje, že chce českou animaci podporovat, ale viditelný výsledek schází. Na Déčku naleznete animované pořady z celého světa, zatímco české dílo je spíše ojedinělé a seriálová tvorba schází úplně. Večerníčky a občasné koprodukce celovečerních animovaných filmů nejsou dostatečným řešením a osobně se chci zajímat o nápravu této nepříliš dobré situace.